close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Zelf ontslag nemen? Maximum 13 weken opzeg!

TEKST Piet Van den Bergh I FOTO Israel Andrade, Unsplash | LEESTIJD: 2 MINUTEN | 18 JANUARI 2023

Een aantal arbeiders die zelf ontslag namen kregen de vraag een langere opzegtermijn te presteren dan de termijn die hun collega’s bedienden in dezelfde situatie zouden moeten presteren. Dit was het gevolg van een onzorgvuldig geformuleerde bepaling in de Wet op het Eenheidsstatuut. Werkgeversorganisaties en vakbonden gaven in de Nationale Arbeidsraad (NAR) aan het parlement het advies om dit recht te zetten. Dit betekent voor de meeste arbeiders die in dienst waren op 31 december 2013 en die zelf hun ontslag geven, een inkorting van de opzegtermijn van 15 weken naar 13 weken.

Flashback naar 2013: de opzegtermijnen voor arbeiders zijn stukken korter dan deze van bedienden. Het Grondwettelijk Hof verplichtte regering en sociale partners deze kwestie eindelijk op te lossen. Hieruit volgde in de zomer van 2013 een tripartiet akkoord en vervolgens de Wet van 26 december 2013 op het Eenheidsstatuut die de nieuwe opzegtermijnen finaal vastlegde. Tussenin werden een aantal kwesties opgelost die niet in het tripartiet akkoord stonden, zoals de termijn die de werknemer moet presteren wanneer hij zelf ontslag neemt. Dit werd vastgelegd op maximaal 13 weken. Voor de hogere bedienden die omwille van hun anciënniteit op 31 december 2013 op dat ogenblik al een hogere opzegtermijn hadden opgebouwd dan 13 weken, werd een overgangsregeling uitgewerkt. Bedienden die op 31 december 2013 naargelang hun jaarloon al aan het plafond van 4,5 maanden of 6 maanden zaten, behielden die hogere opzegtermijn. Alle andere werknemers kregen een opzegtermijn van maximaal 13 weken wanneer ze zelf ontslag nemen.

Probleem: die overgangsregeling werd onzorgvuldig geformuleerd, waardoor een aantal werkgevers claimden dat voor arbeiders hun reeds op 31 december 2013 opgebouwde termijn onbeperkt zou moeten worden samengeteld met hun nieuwe termijn op basis van hun anciënniteit vanaf 1 januari 2014. Waardoor arbeiders plots langere termijn moesten presteren dan bedienden.

De Nationale Arbeidsraad adviseerde aan regering en parlement om de hierboven geschetste overgangsregeling af te schaffen voor werknemers die zelf ontslag nemen. Hierdoor zullen alle werknemers, arbeiders en bedienden, ongeacht de datum van indiensttreding nog maximaal 13 weken moeten presteren wanneer ze zelf ontslag nemen. We dringen erop aan dat het parlement de Wet op het Eenheidsstatuut zo snel mogelijk aanpast op basis van dit advies. Normaliter zal deze wijziging nog in het voorjaar in werking treden.

Meer artikels over

ontslag

Related articles