close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ONDERNEMING /

Zorg voor veilige werkomgeving voor jobstudenten

TEKST Kris Van Eyck | FOTO DuxX | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Elk jaar gaan honderdduizenden jongeren aan de slag als jobstudent. Maar gebeurt dit ook veilig? Jongeren zijn minder ervaren in het werk en daardoor komen arbeidsongevallen nog te veel voor. Bepaalde soorten werk zijn trouwens verboden voor jobstudenten. Extra aandacht voor jobstudenten in het Comité PB is nodig.

Het is een goed idee om in het Comité PB of, indien er geen Comité PB bestaat, met de vakbondsafvaardiging afspraken te maken over hoe de veiligheid en de gezondheid van de jobstudenten te garanderen. Wacht hiermee niet tot de eerste jobstudent op de stoep staat. Maak vooraf een plan en controleer of de afspraken gerespecteerd worden. Spreek de jobstudenten ook persoonlijk aan. Wijs hen op hun rechten en de regels die hun veiligheid en gezondheid beschermen. Zo leren deze jongeren het ACV kennen en weten ze dat het ACV voor hen klaar staat.

Wat verplicht is, moet

Voor jonge werknemers, en dus ook voor jobstudenten bestaan er extra strenge verplichtingen (zie in de Codex Welzijn op het werk Boek X, Titel 3). De werkgever informeert vooraf de jobstudenten over de risico’s die verbonden zijn aan hun job, de veiligheidsvoorschriften die ze moeten volgen, en over de procedures bij noodgevallen en brand. De preventieadviseur en het Comité PB geven advies over het onthaal en de begeleiding van de jobstudenten. Ook jobstudenten krijgen kosteloos hun werkkledij en eventueel noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, maskers,...).


-//-

“De meeste gevaarlijke werkzaamheden zijn verboden voor jobstudenten.”

_


Alle jobstudenten jonger dan 18 jaar moeten voor de allereerste tewerkstelling een medisch onderzoek ondergaan door de arbeidsarts. Dat onderzoek is kosteloos en gebeurt tijdens de werkuren. Dit onderzoek is ook verplicht voor oudere jobstudenten die nachtarbeid verrichten of die blootgesteld worden aan een risico voor de gezondheid dat beschreven staat in bijlage X.3-1 van de Codex Welzijn op het werk. Dat kan gaan om een gevaarlijke stof, een bepaald soort werk of de aanwezigheid in risicovolle arbeidsplaatsen.

Indien je onderneming jobstudenten aanwerft via een interimkantoor, dan zijn er extra verplichtingen. De werkgever moet vooraf een werkpostfiche bezorgen aan het interimkantoor indien het gezondheidstoezicht verplicht is. Hierin staat informatie over de risico’s van het werk, de te nemen maatregelen, het gezondheidstoezicht, de nodige werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen, de vereiste opleiding en het gezondheidstoezicht. De preventieadviseur, de arbeidsarts én het Comité PB geven advies over de werkpostfiche. Het interimkantoor bezorgt een kopie van de werkpostfiche aan de jobstudent. Het voorafgaand gezondheidstoezicht gebeurt in principe door het interimkantoor, maar er kan afgesproken worden dat de arbeidsarts van jouw onderneming dit doet. In ieder geval staat jouw onderneming in voor het onthaal, de informatie en de opleiding en zorgt ze kosteloos voor de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

/Wat verboden is, mag niet

Jobstudenten zijn omwille van hun leeftijd en onervarenheid bijzonder kwetsbaar. Daarom zijn de meest gevaarlijke werkzaamheden verboden:

• werken met bepaalde gevaarlijke machines: cirkelzagen, lintzagen, metaalpersen, schaven...;
• werken met giftige of kankerverwekkende stoffen, stoffen die gevaarlijke zijn voor de voortplanting en ioniserende stralingen;
• werken met blootstelling aan extreme koude of hitte, of aan lawaai en trillingen;
• slopen van gebouwen, oprichten en afbreken van stellingen, snoeien en vellen van bomen, bandwerk waarbij de machine het ritme bepaalt en met prestatiebeloning, het besturen van bepaalde hefwerktuigen, graafwerken met risico’s…

Een volledige lijst van verboden werkzaamheden vind je in bijlage X.3-1 van de Codex Welzijn op het werk.

Deze verboden gelden onder bepaalde voorwaarden niet voor jobstudenten ouder dan 18 jaar die een studierichting volgen voor dat beroep. De werkgever moet dan wel vooraf het advies vragen van het Comité PB of van de vakbondsafvaardiging (indien er geen Comité PB is). Van het verbod op het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe hefhoogte (net genoeg om bijvoorbeeld een pallet te verplaatsen) kan slechts worden afgeweken onder specifieke en strenge voorwaarden. Vanaf 16 jaar mag het als meelopende bestuurder van een transportwerktuig dat een maximale snelheid heeft van 6 km/u. Vanaf 18 jaar mag een jobstudent meerijdende bestuurder zijn met een snelheid die beperkt is tot 16 km/u.

Related articles