close
kijker

/MILITAIR HOSPITAAL

Het Militair Hospitaal in Oostende zag op 1913 het levenslicht en sloot omwille van de legerhervormingen in 1993 voor eeuwig de deuren. In zijn historische vorm was het hospitaal niet bewoonbaar, maar aan de hand van een doordacht en uitgekiend masterplan is het ondertussen een eigentijds woonproject geworden met een historische ziel.

CAAAP PROJECT | OOSTENDE /

kijker

De bestaande paviljoenen werden omgebouwd tot bebouwingsclusters waarbij de tussenruimtes werden ingericht als private tuinen. Deze clustering nuanceert het strakke, militaire grid en geeft schaal aan de bestaande bebouwing en open ruimte.

kijker

We wilden het karakteristieke beeld van het hospitaal zo weinig mogelijk verstoren. Daarom werden de nieuwbouwvolumes in hoofdzaak in de randzones geconcentreerd. De bestaande ommuring van het Hospitaal werd zoveel mogelijk behouden en biedt deze woonomgeving een zekere geborgenheid.

Deze oude site is nu een nieuw, levendig stadsdeel waar harmonie tussen wonen, werken, ontspanning en rust centraal staat.