close
Retour au numéro actuel

People | deel 1 /

Duurzaam inzetten van alle medewerkers

/Maatschappelijke context

De arbeidsmarkt

De druk op de arbeidsmarkt is ongekend groot. Dat geldt voor vrijwel alle sectoren, voor vrijwel alle functies en opleidingsniveaus en voor vrijwel alle landen waar Indaver actief is. Dat maakt het aantrekken en vooral ook het behouden van medewerkers tot een uitdaging. Tegelijkertijd geldt dat sommige van de meest ervaren medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. De overdracht van hun kennis en ervaring vraagt tijdig aandacht.

Gezond en met plezier blijven werken

De leeftijd waarop we uiteindelijk met pensioen gaan, blijft vooralsnog stijgen. Die verlengde loopbaan wil iedereen op een gezonde, vitale manier kunnen uitoefenen. Dat vraagt om een aanpak die de duurzame inzetbaarheid bevordert van alle medewerkers, zowel de jonge mensen als de meer ervaren medewerker. Zodat allen gemotiveerd en met plezier blijven werken. Dit is een opgave voor de werkgevers en werknemers gezamenlijk.

Bedrijfszekerheid

De situatie van de afgelopen twee jaar heeft duidelijk gemaakt dat bedrijfszekerheid, met name in de essentiële sectoren, topprioriteit heeft. Dit is een complex onderwerp dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering aangaat: mensen, processen, installaties, veiligheid, digitalisering. Om de bedrijfsvoering aantoonbaar te garanderen, stellen steeds meer bedrijven, organisaties en overheden een business continuity plan op.

/Onze aanpak

Employer Branding

Indaver positioneert zich gericht en onderscheidend op de arbeidsmarkt met haar merkbelofte ‘samen zorgen voor een zuivere toekomst’. Dit employer brand geeft duidelijk weer wat ons allen bindt en boeit aan ons dagelijks werk. Wij laten zien dat ons werk ertoe doet, zodat potentiële kandidaten ook kunnen kiezen op inhoud, en we geven aan dat we ons inzetten voor een duurzame relatie met onze nieuwe medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Het belang om ons allen gezond en energiek te houden, was ook in 2021 evident. Onze 50-50-50 filosofie, in 2020 ontwikkeld naar aanleiding van de pandemie, is inmiddels ingebed in de organisatie. We werken waar mogelijk meer thuis, vergaderen minder en gaan bewuster om met onze mobiliteit. We zorgen voor een goede digitale infrastructuur voor de mensen die deels thuis werken. En we zorgen voor een veilige werkplek voor de mensen die op locatie werken. We ondersteunen iedereen om fit en gemotiveerd te blijven en stimuleren onze collega’s om zich verder te ontplooien, meer vakkennis en ervaring op te doen en door te groeien. Dat komt Indaver als organisatie ten goede, de mensen die er werken en onze dienstverlening die daardoor op elk moment aan de wensen van onze klanten voldoet.

test.jpg

Mensen vinden en verbinden

De komende jaren gaan veel ervaren medewerkers Indaver verlaten omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hun kennis willen wij zo goed mogelijk binnen de organisatie houden door tijdig nieuwe mensen aan te trekken. Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is goede naamsbekendheid van belang. Net als een bredere bekendheid van onze maatschappelijke waarde.

/Employer branding

Indaver doet ertoe

Sinds 2019 werkt Indaver gericht aan employer branding. Onze merkbelofte ‘samen zorgen voor een zuivere toekomst’, verwoordt haarfijn waar wij voor staan. Met ons employer brand positioneren wij ons herkenbaar en gericht op de arbeidsmarkt. De recruiting houden we grotendeels in eigen hand. Waar nodig werken we samen met geselecteerde partners die Indaver goed kennen. Het is duidelijk dat wij niet de grootste werkgever zijn, maar onze maatschappelijke waarde is evident. Met name jongeren kiezen vaker bewust voor een organisatie die waarde toevoegt aan de maatschappij. Wij dragen onze relevantie voor de circulaire economie dan ook duidelijk uit. Het resultaat is dat sollicitanten beter aansluiten op onze bedrijfsfilosofie en er gerichter een match ontstaat. Met als een gevolg een duurzame invulling van onze vacatures. Vervolgens zetten wij ons in voor een duurzame relatie met onze collega’s. Onze employee lifecycle voorziet in een gerichte pre- en onboarding zodat nieuwe collega’s zich vanaf het eerste moment welkom voelen bij Indaver. Een korte serie e-learnings geeft de medewerker inzicht in de Indaver organisatie als geheel. HR Learning & Development draagt er zorg voor dat de vakkennis actueel blijft, die vormt immers de basis van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen medewerkers zich naar keuze en op eenvoudige wijze verder bekwamen in bepaalde talenten en interesses. Om doorstroming in functies te bevorderen en zo carrièreperspectief te bieden, maken we voor elke functie inzichtelijk aan welke opleidingseisen voldaan moet worden.

schermafbeelding-2023-04-17-om-170604.png
schermafbeelding-2023-04-17-om-172624.png
schermafbeelding-2023-04-17-om-172705.png

/Refer a Friend

Wij zijn onze eigen ambassadeurs. Als wij tevreden zijn over onze werkgever zullen we vrienden, familie en kennissen sneller wijzen op vacatures en hen stimuleren te solliciteren. Indaver hanteert de bonus mogelijkheid van Refer a Friend waarbij een medewerker iemand voordraagt als collega. Als deze persoon voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan ontvangt die medewerker een bonus. In 2021 nam het aantal nieuwe medewerkers dat via onze Refer a Friend mogelijkheid binnenkwam toe. Niet alleen is de organisatie blij met de collega’s die op deze wijze instroomden, het geeft ook een goed gevoel dat zoveel medewerkers trots op Indaver zijn.

Ik wil mijn werk goed overdragen voordat ik met pensioen ga. Niemand is onmisbaar, maar in dit technische werk moet je wel weten hoe je moet zoeken naar een storing, waar je op moet letten en hoe de samenhang is. Dat moet je liggen. En natuurlijk moet je beseffen dat je nooit bent uitgeleerd.

Leo de Vries, Specialist Proces & Techniek ARP IJmuiden

plus
test.jpg

Mensen verbinden en faciliteren