close

Contacteer ons.

WENDY METTEN /

Dankwoord

/Een bewogen jaar

Corona veroorzaakte een storm van uitdagingen en bijna niets was nog gewoon.

Plots verliep alles op afstand. Niet alleen tussen collega’s, maar ook met onze klanten of andere partners in toegankelijkheid. Ons vorige bestuur moesten we zonder passend afscheid uitzwaaien, het nieuwe bestuursorgaan konden we niet meteen van mens tot mens verwelkomen. Maar dat stond een goede samenwerking niet in de weg.

Het werk sloop meer dan ooit onze thuis binnen en even leek het door die wereldwijde crisis alsof er niemand nog wakker lag van toegankelijkheid. Maar Inter zocht zijn weg en bleef in beweging.

We zagen noden. Corona trof iedereen, maar sommige mensen nog net meer. Daarom zetten we in op een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving die niemand uitsluit. En op meer informatie online, of ontmoetingen tussen mensen met en zonder een beperking. Toegankelijkheid als thema actueel houden was niet makkelijk dit jaar. We deden er dan ook alles aan om onze advies- en begeleidingstaak op maat te blijven uitvoeren. Zo bleven we paraat voor iedereen die mee werk maakte van een toegankelijk Vlaanderen.

En dat had resultaat, ook dankzij ons gedreven team. We brachten nog meer adviezen uit en het aantal gemeenten dat met ons samenwerkt, steeg. Ons aanbod verruimde en we gaven nieuwe antwoorden op alsmaar complexere vraagstukken.

We verbreedden naar het digitale, de belevingswaarde en zetten nog meer in op communicatie en service. Want die elementen maken allemaal deel uit van een all-in toegankelijkheidspakket. In onze samenwerking met diverse sectoren en beleidsniveaus bieden we dit aan. En zoeken we naar oplossingen en samenhang, in beleid en in praktijk.

De Vlaamse regering gaf ons een mooie opdracht als partner om toegankelijkheid als kwaliteitsvoorwaarde in te bedden in alles wat er in de samenleving gebeurt. Daar maken we de komende jaren nog meer werk van. Hou ons in de gaten en doe vooral mee. Want zo maken we samen het verschil!

Wendy Metten,
Algemeen Directeur Inter