close

Contacteer ons.

Retour au numéro actuel

TOEGANKELIJKHEID /

Lees mee hoe we mensen warm maakten voor toegankelijkheid.

/Een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving sluit niemand uit

Onze samenleving is het afgelopen jaar door de coronasituatie flink door elkaar geschud. Overheden, grote bedrijven, KMO’s, handelaars, dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat alles veilig verloopt voor inwoners en bezoekers. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. Coronamaatregelen moeten met iedereen rekening houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is.

Of maatregelen toegankelijk zijn, toets je af aan 6 B’s: betreedbaar, bereikbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend. Kan iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen? En er raken, zonder drempels of omwegen? Kan je doen wat je van plan bent, en is er wat je nodig hebt? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan je opzoeken wat je nodig hebt?

En lukt dat onafhankelijk en in alle omstandigheden? Ook als je ouder bent of een handicap hebt, zoals rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een autismespectrumstoornis, een chronische aandoening of een verstandelijke handicap?

Onze experts stelden tips op samen met 18 gebruikersorganisaties. Daarmee maak je onze anderhalvemeter-samenleving toegankelijk voor iedereen.

filip-maris.png

Ik ben fier om te werken bij een organisatie die helpt, ondersteunt en werkt aan de gelijkwaardigheid van iedere mens. Ook in een anderhalvemeter-samenleving mag er niemand uit de boot vallen.

FILIP MARIS, ADVISEUR TOEGANKELIJKHEID EN UNIVERSAL DESIGN - INTER

Wie werkte mee?

 • Ahosa – Anders HOren Samen Aanpakken
 • Alehoppa – Voor een perfecte participatie van andersmobiele kinderen
 • Anna Timmerman – Vlaamse vereniging rond doofblindheid
 • Blindenzorg Licht en Liefde
 • Brailleliga
 • Doof Vlaanderen
 • GRIP – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
 • KVG-groep
 • LAW – Legal Action for people in a Wheelchair
 • NOOZO (Niets over ons zonder ons) – Vlaamse adviesraad handicap
 • Onze Nieuwe Toekomst – beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum
 • VeBeS – Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde
 • VFG – Vereniging personen met een handicap
 • Vlaams Patiëntenplatform
 • Vlaamse Ouderenraad
 • Vlaamse Vereniging Autisme
 • Zicht op Cultuur – SBPV (Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen)
bart-parmentier.png

Door COVID-19 veranderde de wereld in 2020 in een versneld tempo. Dat zorgt voor extra toegankelijkheidsuitdagingen. We gingen op zoek naar antwoorden in een dialoog met ervaringsdeskundigen en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Die aftoetsing is in onze hele werking erg belangrijk. Daar bouwen we een sterke community en vaste contacten voor uit. 

BART PARMENTIER, COÖRDINATOR EVENTS | DOELGROEPENBELEID | COMMUNICATIE - INTER

kijker

Een paar voorbeelden

Communicatie: geef info over alle richtlijnen en maatregelen die er zijn voor ouderen, mensen met een chronische aandoening, mensen met een handicap en mensen met andere bijzondere noden. Maak je informatie niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar. Zo krijgen zowel blinden en slechtzienden als doven en slechthorenden je info.

Dienstverlening: zorg dat iedereen aan de hulpmiddelen en
beschermingsmaterialen kan, ook kinderen en rolstoelgebruikers. Plaats handgels of wastafels op maximaal 80 cm hoog en laat eronder een onderrijdbare opening van minstens 70 cm hoog, 90 cm breed en 60 cm diep.

Looproutes: maak routes, markeringen en bewegwijzering goed zichtbaar én voelbaar. Met contrastkleuren bijvoorbeeld én met een tape met reliëf. Baken zones niet af met kettingen en koorden. Gebruik zo veel mogelijk vaste inrichtingselementen.

stinne-schaerlaecken.png

Nog al te vaak worden mensen met autisme of psychische kwetsbaarheid vergeten in het toegankelijksheidsverhaal. We zijn dan ook heel blij dat we kunnen samenwerken met Inter om zo ons steentje bij te dragen aan een meer toegankelijke maatschappij.

STINNE SCHAERLAECKEN, EDUCATIEF MEDEWERKER BIJ VLAAMSE VERENIGING AUTISME

/Wedstrijd voor de ontwerpers van de toekomst

De studenten interieur, architectuur, productontwerp en service design van vandaag zijn de ontwerpers van morgen. Met de wedstrijd U Design for real people inspireerden we hen om te ontwerpen vanuit Universal Design (UD).

UD is gebruikersgericht ontwerpen met mooie oplossingen voor een grote en uiteenlopende groep. Met een gebruiksgemak dat niet afhangt van je lichamelijke mogelijkheden, leeftijd, geslacht, cultuur, taal of leerstijl. Inclusief ontwerpen voor echte mensen dus, met of zonder beperking.

In nauw overleg met docenten werkten we tegelijkertijd aan de inbedding van UD in ontwerpopleidingen. Twee vliegen in één klap voor meer toegankelijkheid.

Het afgelopen jaar leerden bijna 100 studenten in onze UD-ateliers wat ontwerpen voor iedereen is en hoe je gebruikers bij je ontwerp betrekt. In Antwerpen, Kortrijk en Genk ontdekten ze goede voorbeelden en spraken ze met experten en ervaringsdeskundigen.

In juli dienden 45 studententeams hun projectposter in bij onze internationale jury. Op 17 september reikte minister van Gelijke Kansen Bart Somers de prijzen uit aan de winnaars. Meteen een mooie gelegenheid om Universal Design met een webevent in de kijker te zetten bij een groter publiek.

kathleen-polders.png

Universal Design of inclusief ontwerpen is de uitdaging van elke toekomstige ontwerper. Op hen zetten we in, want zij ontwerpen de wereld van morgen. Dankzij onze wedstrijd kregen ze voeling met het thema. De resultaten mogen er zijn. We kregen mooie en toegankelijke ontwerpen op vlak van productdesign, interieur, architectuur én service design.

KATHLEEN POLDERS, ADVISEUR TOEGANKELIJKHEID EN UNIVERSAL DESIGN | PROJECTMEDEWERKER - INTER

bart-somers.png

Het is belangrijk dat de ontwerpers van morgen leren hoe je een gebouw, omgeving of product voor iedereen ontwerpt. Daarom steunde ik deze internationale wedstrijd van Inter.

BART SOMERS, MINISTER VAN GELIJKE KANSEN

iske-tjolle.png

Doel was om ‘t Grom toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht fysieke beperkingen. Het uitgangspunt was dat we geen extra belevingen wilden ontwerpen voor mensen met deze noden. Alles moet geïntegreerd en interessant zijn voor elke bezoeker. Ik ben Inter erg dankbaar om ons tijdens workshops de kans te geven om met ervaringsdeskundigen te spreken. Daar heb ik veel uit geleerd.

ISKE TJOLLE, STUDENTE POSTGRADUAAT SPACE AND SERVICE DESIGN AAN THOMAS MORE, WINNEND ONTWERP

UD internationaal in de kijker

Lieven Scheire lichtte toe waarom Universal Design goed is voor iedereen. Onny Eikhaug, voorzitter van EIDD Design for All Europe, sprak over de voordelen van UD als strategie voor innovatie en inclusie die mensen centraal zet. De winnende studententeams kwamen aan het woord over hun ontwerpen. We sloten af met goede praktijkvoorbeelden: het toegankelijke kantoorgebouw Herman Teirlinck, het openluchtmuseum met een toegankelijke infrastructuur en inclusieve beleving Bokrijk, en de toegankelijke en inclusieve evenementen in de Ghelamco Arena in Gent.

Ongeveer 750 kijkers volgden mee. Je kon kiezen uit een versie met een tolk Vlaamse Gebarentaal, met audiobeschrijving of met Nederlandstalige of Engelstalige ondertiteling.

lieven-scheire.png

Het was uitermate boeiend en inspirerend om deel te mogen uitmaken van het webevent. De projecten van de studenten getuigden van veel inzicht en motivatie om toegankelijkheid als vanzelfsprekendheid in te voegen in elke fase van het designproces, vaak met innovatieve ideeën. En de praktijkvoorbeelden die we filmden, geven een goed beeld van hoe Universal Design langzaamaan de norm wordt. The future is bright!

LIEVEN SCHEIRE, WETENSCHAPPER EN COMEDIAN

Bekijk hier het webevent