close

Contacteer ons.

WOORD VAN DE VOORZITTER /

Raf Van Bedts: "Ook mét corona ging het leven verder."

Wittebroodsweken bij Inter waren me als kersvers voorzitter niet gegund. Het land ging in lockdown. Er moesten verregaande beslissingen getroffen worden. Ik wil onze medewerkers als eerste bedanken voor de voortreffelijke manier waarop zij zich hebben aangepast aan deze noodsituatie. Dankzij hun inzet zijn we er tot nog toe in geslaagd om Inter door de coronastorm te loodsen.

Ook mét corona ging het leven verder. Inter stond voor grote beleidsmatige uitdagingen. Het vorig bestuur moest het Agentschap na een fusieproces vaste vorm geven. Nadat Inter naast zijn reguliere werking noodgedwongen ook naar de eigen navel moest staren, staat het nieuwe bestuur voor een doorstart om invulling te geven aan Inters kernmissie: het toegankelijker maken van Vlaanderen. Mét ambitie, maar zonder gouden bergen te beloven.

Vooraleer de top wordt bereikt, wacht een lange, steile klim. Zo’n grote uitdaging behoeft de juiste uitrusting. Omdat Inter moet functioneren in een gemengd verdienmodel, was enig maatwerk voor onze samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid wenselijk. Die basis is gelegd en krijgt vorm in een Ondernemingsplan. Daarin zetten we Inter op de kaart bij het grote publiek, vervellen we van advies- tot beleidspartner en hebben we oog voor nieuwe uitdagingen zoals digitale toegankelijkheid.

Niet alleen onze voogdijminister van Gelijke Kansen, maar ook zijn collega’s van de Vlaamse Regering én een aantal Vlaamse parlementsleden werken aan een toegankelijker Vlaanderen. Het feit dat Inter actief werd betrokken bij het uitbouwen van toegankelijke vaccinatiecentra is daarvan een tastbaar bewijs. Het is een eerste col die we genomen hebben op weg naar de top van de (gouden) berg.

Het is mijn hoop dat alle beleidsniveaus, maar ook allen die onze samenleving mee vormgeven, zichzelf een toegankelijkheidsreflex aanmeten voor nieuwe beleidsmaatregelen en projecten. Deze mindswitch is een eerste horde om het verschil op het terrein te maken. Het hoeft geen pad bezaaid met rozen te worden, wel liefst met zo min mogelijk drempels.

Raf Van Bedts,
voorzitter bestuursorgaan Inter