close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

PRO/CONTRA /

“Invoering moraliteitsonderzoek voor kandidaat-havenarbeiders maakt haven veiliger”

Tekst - Lieven Bax | Foto - Shutterstock | Leestijd - 2,5 minuut

Havenpersoneel zal worden gescreend op criminele contacten en kandidaat-havenarbeiders mogen zich in de toekomst aan een doorlichting van hun financiële situatie verwachten. Zo is onlangs beslist tijdens een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. Een maatregel waarvoor oppositiepartij N-VA al enkele jaren pleitte. N-VA-kamerlid Björn Anseeuw gelooft dat de invoering van een zogeheten moraliteitsonderzoek kan helpen om de georganiseerde drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke Maritiem-Luchtvaart bij ACV-Transcom, bestempelt de aangekondigde screening als “politieke propaganda”.-

Björn Anseeuw ziet verschillende redenen die de invoering van een moraliteitsonderzoek voor kandidaat-havenarbeiders rechtvaardigen. “In de eerste plaats gaat het om de reputatie van alle havenarbeiders die wel eerlijk zijn. Hen komt het toe om als betrouwbaar en integer bekend te staan, in plaats van als loopjongens voor drugscriminelen te worden aanzien. De invoering van een moraliteitsonderzoek is een manier om het kaf van het koren te scheiden. En daar--naast is zo’n screening ook nuttig om te verhinderen dat enkele rotte appels verantwoordelijk zijn voor omzetverlies en de teloorgang van jobs in onze prachtige havenindustrie.”

Niet dat de invoering van een moraliteits-onderzoek een wonderoplossing is, geeft Anseeuw toe. “Omdat de meeste kandidaat-havenarbeiders nog nooit een veroordeling hebben opgelopen. Het lijkt mij ook logisch om niet alleen de kandidaten die onder de Wet Major vallen te screenen, maar evenzeer alle politieagenten, douaniers en andere veiligheidsmensen die in havengebieden actief zijn, het personeel aan boord van zeeschepen, iedereen die verantwoordelijk is voor de planning of dispatching van de eerdergenoemde groepen en de leidinggevenden van alle betrokkenen.”

Kurt Callaerts is “uiteraard” niet blind voor de realiteit dat er grote hoeveelheden drugs langs onze havens passeren. “Met name de grote havens kampen met dat probleem. Professor Charlotte Colman van de UGent, die onderzoek doet naar drugsbeleid en drugsmarkten, gaf recent nog aan dat de criminele organisaties die in drugs handelen de havens van Antwerpen en Rotterdam
als één haven zien. De omstandigheden bepa-len waar ze hun leveringen laten toekomen.”

Stigma

Het moraliteitsonderzoek dat nu als oplos-sing wordt gepresenteerd, versterkt alleen maar het stigma rond havenarbeiders en ondergraaft zo ook de enorme inspanningen die nodig zijn om nieuwe collega’s aan te trekken, zucht Kurt Callaerts. “Kandidaat-havenarbeiders moeten al een uit--treksel uit het strafregister voorleggen om een erkenning te kunnen krijgen.
En op dat uittreksel mogen al zeker geen veroordelingen voor druggerelateerde feiten vermeld staan. Een binnen de sector opgerichte commissie ziet daar strikt op toe. Komt een – erkende – havenarbeider in aanraking met het gerecht, dan wordt die door dezelfde commissie van dichtbij opgevolgd.”


"Het moraliteitsonderzoek versterkt alleen maar het stigma rond havenarbeiders en ondergraaft ook de enorme inspanningen die nodig zijn om nieuwe collega’s aan te trekken"


Ook het argument dat een moraliteitsonderzoek al langer deel uitmaakt van de selectieprocedure voor nieuw luchthavenpersoneel, overtuigt Callaerts niet. “Het is helaas niet zo dat er hierdoor geen drugs langs onze luchthavens passeren. De hoeveelheden zijn enkel kleiner, omdat een vliegtuig niet dezelfde afmetingen heeft als een groot containerschip. Een gelijkaardig controlesysteem in onze havens uitrollen is, gezien hun oppervlakte en het aantal mensen dat er werkt, ook compleet onrealistisch.”

Prijskaartje

En dan is er nog het enorme prijskaartje. “Tienduizenden gezinnen op regelmatige basis door diverse veiligheidsdiensten laten screenen, kost een fortuin”, merkt Kurt Callaerts op. “Maar het resultaat zal dus minder fortuinlijk zijn. Bovendien is de kans groot dat de overheid een deel van de factuur naar de sector gaat doorschuiven.”

De aankondiging dat havenpersoneel zal worden gescreend op criminele contacten en dat de financiële situatie van kandidaat-havenarbeiders zal worden doorgelicht, noemt Kurt Callaerts dan ook “pure politieke propaganda”. “Het lijkt erop dat het beleid na jarenlange besparingen op het veiligheidsapparaat wil laten uitschijnen dat men ‘iets’ doet in de strijd tegen de drugsmaffia. Terwijl enkel goed functionerende politie- en justitiediensten, die over genoeg personeel en performant materiaal beschikken, die strijd kunnen aangaan.” //

Articles liés publiés précédemment