close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

PRO/CONTRA /

‘Polensprinters’ doen ander vracht­vervoer oneerlijke concurrentie aan

Tekst - Lieven Bax en Simon Bellens | Foto - ID/Carlo Coppejans | Leestijd - 2,5 minuut

Er is dringend nood aan meer controle op zogenaamde ‘Polensprinters’, de bestelwagens, niet zelden zonder opschrift, met een slaapruimte boven op de bestuurderscabine en doorgaans een Poolse nummerplaat, die je almaar vaker op de Belgische (snel)wegen tegenkomt. “Die Polensprinters leiden niet alleen tot oneerlijke concurrentie in de transportsector, maar vormen ook een gevaar voor andere weggebruikers”, stelt Koen Ryckenboer, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer bij ACV-Transcom.

De Polensprinters zijn geen nieuw fenomeen, maar je ziet ze wel steeds meer rijden. En dat laatste is ook te verklaren: omdat ze minder dan 3,5 ton wegen, zijn de Polensprinters niet gebonden aan de strengere regels die voor vrachtwagens gelden. Zo heb je als chauffeur slechts een rijbewijs B nodig, mag je op snelwegen – in tegenstelling tot vrachtwagens – harder dan 90 kilometer per uur rijden, is zo’n bestelwagen niet uitgerust met een tachograaf die de rij- en rusttijden registreert, en zal je in een Polensprinter ook geen zogenaamde ‘On Board Unit’ aantreffen wegens geen kilometerheffing verschuldigd.

Overladen

“Soms spreiden bedrijven de inhoud van één vrachtwagen over drie bestelwagens. Dit om internationale leveringen sneller en goedkoper te kunnen vervoeren.
Maar we vermoeden dat veel van die bestelwagens overladen worden”, merkt Koen Ryckenboer op. Een Polensprinter weegt leeg al snel meer dan twee ton, waardoor die eigenlijk nog amper extra vracht kan meenemen. “Bovendien krijgt de chauffeur van zo’n bestelwagen door de afwezigheid van een tachograaf een vrijgeleide om tegen 120 kilometer per uur in één trek van België naar Oostenrijk te rijden.”

Omdat Polensprinters niet aan dezelfde strenge eisen moeten beantwoorden als vrachtwagens ontstaat er oneerlijke concurrentie. En dat is niet het enige probleem, zegt Koen Ryckenboer. “Bestelwagens die te zwaar geladen zijn en chauffeurs die de rij- en rusttijden niet respecteren, vormen een gevaar voor de andere weggebruikers.”

Weekendrust

In afwachting van de Europese verplichting om vanaf 1 juli 2026 ook bestelwagens van meer dan 2,5 ton met een tachograaf uit te rusten, dringt Koen Ryckenboer erop aan om Polensprinters meer te controleren. “Polensprinters worden zelden gewogen en rijden daarom vaak overladen rond. En de inspectie zou ook meer chauffeurs kunnen betrappen op het niet-naleven van de verplichte weekendrust buiten hun bestelwagen. Enkele maanden geleden bracht een grootschalige controleactie hierrond in de haven van Zeebrugge meer dan honderdduizend euro aan boetes op.”

“De inspectiediensten zouden overigens ook hogere boetes kunnen innen als ze een bestelwagen die overladen blijkt te zijn niet alleen om die reden op de bon konden slingeren, maar eveneens de mogelijkheid hadden om het ontbreken van de verplichte tachograaf in een voertuig dat meer dan 3,5 ton weegt en het feit dat de chauffeur desgevallend niet over een geschikt rijbewijs beschikt te bestraffen. Misschien moet er een wet komen die dat regelt”, aldus Koen Ryckenboer. //

Articles liés publiés précédemment