close

Comment pouvons-nous vous aider ?

STOP THE CLOCK /

20 oktober 2023

09:35

Kregen de 240 deelnemers aan het Odyssee 2030-congres van ACV-Transcom op 20 en 21 oktober in het Wallonia Conference Center in Bergen al een impressie van hoe het congres hierna, in 2030, zal verlopen: met een robot als presentator/moderator? De kans is eerder klein, werd al snel duidelijk tijdens het – moeizame – gesprekje tussen de gastvrouw van vlees en bloed, Suyin Aerts, en de robot die haar rol graag wilde overnemen, waarmee de congresgangers werden verwelkomd. Maar dat moderatoren/presentatoren robots nog niet meteen als een bedreiging moeten zien, betekent niet dat het een gek idee was om een congres te wijden aan de automatisering en digitalisering van de arbeidsmarkt. IT-topvrouw Saskia Van Uffelen schetste tijdens haar keynote een duidelijk beeld van hoe artificiële intelligentie en andere technologieën de arbeidsmarkt in de komende jaren ingrijpend zullen veranderen. Hoe daarmee – op alle niveaus: het beleid, de vakbonden en werkgevers(organisaties) – om te gaan, vormde de rode draad doorheen het aansluitende panelgesprek en de diverse workshops die in de namiddag plaatsvonden. En ondertussen kon iedereen in de inkomhal een digitaal dorp bezoeken met onder meer zelf uit te proberen exoskeletten en augmented reality-brillen. //

Foto - Robin Kellinger | Leestijd: 1 minuut