close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

GRENZELOOS /

Havenstaking in Italië

Leestijd: 1 minuut

De werkgevers en vakbondsvertegenwoordigers van de Italiaanse havenarbeiders onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe nationale collectieve arbeidsovereenkomst, ter vervanging van de cao die op 31 december afliep, maar tot een akkoord hebben die gesprekken nog altijd niet geleid. Het voorstel van de werkgevers om het loon van de dokwerkers met tien procent – of 180 euro – te verhogen, is volgens die laatsten ontoereikend. En dus riepen de transportvakbonden Filt-Cgil, Fit-Cisl en Uiltrasporti hun leden op om tussen 3 en 5 april 24 uur het werk neer te leggen en op de laatste dag van de stakingsperiode deel te nemen aan een nationale manifestatie in Genua, de belangrijkste havenstad van Italië.

Naast een hoger loon waarmee de – in de afgelopen twee jaar fors gedaalde – koopkracht van de havenarbeiders wordt hersteld, willen de vakbonden ook dat de nodige middelen worden uitgetrokken om de veiligheid van de werknemers in de havens te garanderen. “We kunnen de ernstige arbeidsongevallen die zich nog altijd in onze havens voordoen echt niet langer tolereren.”

Plus d'articles sur

Haven Maritiem Grenzeloos

Articles liés publiés précédemment