close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

GRENZELOOS /

Het gele gevaar

Tekst - Johan De Ryck | Foto - Shutterstock | Leestijd - 2,5 minuut

Het Overlegcomité – waarin alle regeringen van ons land zetelen – bereikte op 1 juni een akkoord over de screening van Chinese investeerders in onze havens en in innovatieve digitale bedrijven. Geen dag te vroeg, vindt Livia Spera, algemeen secretaris bij de European Transport Workers’ Federation (ETF).

De groeiende aanwezigheid van investeerders uit niet-Europese landen in cruciale economische sectoren zoals de transportsector baart de vakorganisaties steeds meer zorgen. Waar alles rond maximale efficiëntie en honger naar winst draait, komt ons zorgvuldig opgebouwd overlegmodel en systeem van werknemersparticipatie en sociale verworvenheden onder druk te staan. Het kost mondiale grootmachten als Rusland, Japan en vooral China ook nog amper moeite om overal een voet tussen de deur te krijgen. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn intussen tal van internationale multinationals en buitenlandse overheidsbedrijven actief in de container- en auto-overslag.

“Het is een heel complexe problematiek waarover het ETF nog een klaar en unaniem standpunt moet formuleren”, geeft Livia Spera toe. “Momenteel zijn we druk aan het studeren en overleggen. Europa is immers een lappendeken met diverse problemen en uiteenlopende standpunten. Zo kan de problematiek en aanpak in de EU-lidstaten en in bijvoorbeeld de Balkanlanden compleet anders zijn. Maar ook landen als Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten worden geconfronteerd met een assertief China dat alleen geeft om de eigen economische en geopolitieke belangen.”

Piraeus

“De eye-opener was toen het Chinese staatsbedrijf Cosco enkele jaren geleden de volledige haven van Piraeus in Griekenland kocht. Cosco is één van de grootste containerrederijen en uitbaters van containerterminals ter wereld. Het bedrijf nam in 2017 ook de
Maersk-terminal in Zeebrugge over en bouwde die uit tot zijn Noord-Europese hub. En daarnaast heeft Cosco een minderheidsbelang in Antwerp Gateway, een reuzencontainerterminal in
de haven van Antwerpen die door DP World uit Dubai wordt
gecontroleerd.”

“Een andere Chinese groep, Lingang, bouwt in de achterhaven van Zeebrugge een reusachtige logistieke hub voor de aanvoer van voedingsproducten en auto-onderdelen – een investering van 85 miljoen euro. Ook Chinese e-commercespelers zullen er gebruik van maken om hun goederen voor de export naar het Europese vasteland en Groot-Brittannië te stockeren. Lingang is een grote ontwikkelaar van distributiezones en hightechparken in China en is eigendom van de stad Shanghai.”

“De Europese Commissie is in haar reacties op deze ontwikkelingen dikwijls te traag, te liberaal ook”, zegt Livia Spera. “Chinees geld is welkom, ja, maar die Chinese bedrijven zijn staatsbedrijven. Laat ons daar niet naïef in zijn. Er is nood aan een adequate manier om potentiële investeerders uit China door te lichten.”

Open economie

“De coronacrisis, de schipbreuk van de Ever Given in het Suezkanaal en vooral de oorlog in Oekraïne waren telkens een wake-up call voor de vakbeweging in het algemeen en de transportvakbond in het bijzonder. Niet minder dan 100.000 Oekraïners zijn aan de slag als internationaal chauffeur of zeeman. De oorlog in hun land drukt ons hardhandig met de neus op de feiten: West-Europa heeft de risico’s van een open economie wellicht schromelijk onderschat, hooghartig genegeerd,…”

“Ik wil nog eens herhalen dat we ons in het midden van een denkproces bevinden, waarbij letterlijk alles in vraag moet worden gesteld. Op het ETF-seminarie van afgelopen lente in Praag hebben we vastgesteld hoe sterk de economische verwevenheid met China al is, maar we stellen ons nog altijd ernstige vragen bij het – gebrek aan – respect voor iets fundamenteels als de mensenrechten in China. Waakzaamheid blijft zeker nodig”, besluit Livia Spera. //

Plus d'articles sur

Haven Maritiem Grenzeloos

Articles liés publiés précédemment