close

Comment pouvons-nous vous aider ?

SHORTCUT /

Kortgeknipt nieuws

/ Zo gezegd

“Als het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen sinds 1980 substantieel is gedaald, in de Verenigde Staten, maar ook in veel Europese landen, heeft dat alles te maken met de verminderde slagkracht van de vakbonden. In de VS is het wettelijk minimumloon al 15 jaar niet meer verhoogd. De middenklasse heeft in die periode alleen maar ingeleverd. Dat is wat er gebeurt als collectief loonoverleg wordt gesaboteerd of niet meer mogelijk is. Dat is wat er gebeurt als steeds minder mensen zich bij een vakbond aansluiten. In België is nog 50 procent van de werknemers vakbondslid, in de VS nog amper 6 procent. Hoeveel gerechtvaardigde kritiek je ook kunt hebben op de vakbonden: zonder wordt het alleen maar erger.”

Paul Goossens, auteur van ‘De ongelijkheidsmachine’, in De Morgen //

/ Meer oefenlocaties voor toekomstige chauffeurs in brandstoffenhandel

Foto - VDAB

Leerling-vrachtwagenchauffeurs die tijdens de praktijkopleiding ‘Zwaar vervoer’ van de VDAB de module ‘Handel in Brandstoffen’ volgen, kunnen sinds kort in negen opleidingscentra terecht om de specifieke vaardigheden die ze als chauffeur in de brandstoffenhandel nodig hebben in te oefenen. In het verleden bestond die mogelijkheid alleen in het VDAB-opleidingscentrum in Temse, maar de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding investeerde in de ontwikkeling van een mobiele unit. Concreet werd de laad- en los-unit die in Temse stond opgesteld op een aanhangwagen geplaatst, waardoor die nu ook in acht andere opleidingscentra kan worden ingezet. En daarnaast wil de VDAB de mobiele unit ook gebruiken om de sector te promoten tijdens infosessies en op beurzen. //

/ 17.129

Treinbestuurster – en lid van ACV-Transcom – Adamadia Diallo deelt video’s over haar professionele leven op het socialemediaplatform TikTok. En of haar account op de nodige belangstelling kan rekenen: ‘Mama is a traindriver’ telde bij het ter perse gaan van dit nummer al 17.129 volgers. //

/ Podcast belicht Oude Dokken en Voorhaven in Gent

Foto - Martin Corlazzoli

Een nieuwe podcastreeks neemt de luisteraar mee op verkenning langs de Oude Dokken en de Voorhaven in Gent, tot diep in de vorige eeuw de tweede thuis van schippers, dokwerkers, kraanbestuurders en scheepsbouwers. Intussen groeit er al enkele jaren een geheel nieuw stadsdeel, maar de geschiedenis is er nog altijd voelbaar. Het initiatief om de buurt tussen de Dampoort en de Meulestedebrug in de kijker te zetten, kwam van de Stad Gent, die vier podcastafleveringen liet maken met getuigenissen van boot- en andere bewoners over vroeger en nu, het eilandgevoel en… mest.

Begint het na het beluisteren van deze podcastreeks te kriebelen om zelf in de betrokken buurt op stap te gaan? Dan kun je misschien voor de wandelroute kiezen die het Industriemuseum heeft uitgestippeld langs bekende en minder bekende locaties aan de Oude Dokken en in de Voorhaven. De route staat beschreven in een brochure die beschikbaar is in het Industriemuseum, tevens het vertrekpunt voor de wandeling, of ook via www.industriemuseum.be/nl/routes. //

/ Pride2b behartigt belangen LGBTQIA+-gemeenschap binnen bpost

Met de oprichting van Pride2b kreeg de LGBTQIA+-gemeenschap binnen bpost haar eigen vertegenwoordiging. “Pride2b wil bijdragen aan een diverse en inclusieve werkplek, waar alle medewerkers, ongeacht hun seksuele geaardheid en genderidentiteit, zich veilig en gerespecteerd voelen”, licht ambassadeur Rudy Gijsen toe. De initiatiefnemers werpen zich op als belangenbehartigers voor hun LGBTQIA+-collega’s, opdat die “zich helemaal zouden kunnen ontplooien” en “hun volledige potentieel bereiken”. En daarnaast is het de bedoeling om regelmatig activiteiten te organiseren, zoals afgelopen zomer toen een delegatie van Pride2b deelnam aan de Antwerp Pride. Meer informatie is terug te vinden in de besloten Pride2b-groep op Facebook. Of je kunt mailen naar pride2b@bpost.be. //

/ KIMTERESSANT

cartoon