close

Comment pouvons-nous vous aider ?

SHORTCUT /

Kortgeknipt nieuws

/ Zo gezegd

"Ja, er schuilt veel incoherentie in het politieke discours over de in­fla­­tie, maar dat moet geen uitvlucht worden om het probleem van de koopkracht te minimaliseren. Het is impliciet een excuus om alles maar bij het oude te laten. Concreet: alsof het behoud van de index volstaat om niet te hoeven nadenken over pakweg de loonnormwet. En alsof anders meteen banenverlies zou dreigen. Dat de politiek er slechts manke oplossingen voor verzint, maakt de koopkracht niet minder tot een knelpunt.”

Marc Reynebeau, columnist, in De Standaard //

/ Ontwerprichtlijn zorg­plicht overtuigt (nog) niet

Het ACV reageert ontgoocheld op de ontwerprichtlijn van Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders over respect voor mensen- en arbeidsrechten in de aanvoerketens van bedrijven. “Het voorstel is zeker een stap in de goede richting, maar er zijn ernstige lacunes”, luidt het.

Het grootste deficit zit in het toepassingsgebied. Het voorstel heeft enkel betrekking op alle bedrijven in de Europese Unie met meer dan 500 werknemers en een omzet van meer dan 150 miljoen euro en op de bedrijven in de textiel-, landbouw-, mijnbouw- en metaalverwerkende sector met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 40 miljoen euro. Goed voor minder dan één procent van de in de EU gevestigde ondernemingen.

Een goed punt in het voorstel is dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen en milieu-inbreuken het bedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is zullen kunnen aanklagen en ook een recht op herstel of een schadevergoeding hebben. De oorspronkelijk voorziene aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders is dan weer na gelobby van de werkgeversorganisaties uit de ontwerp­richtlijn geschrapt. Er is alleen nog sprake van burgerlijke aansprakelijkheid, niet van strafrechtelijke. Bovendien worden slachtoffers die een burgerlijke rechtszaak willen opstarten in het voorstel geconfronteerd met torenhoge obstakels.

De zorgplicht zou ook alleen van toepassing zijn op het nieuwe concept van ‘gevestigde handelsrelaties’. Ondernemingen die geen duurzame relaties aangaan met hun leveranciers kunnen zo ontsnappen aan hun juridische verantwoordelijkheid.

Positief is dan weer dat bedrijven die tegen een sanctie zijn aangelopen wegens het niet naleven van de zorgplicht in hun aanvoerketen worden uitgesloten van openbare aanbestedingen en aankopen. De ontwerprichtlijn verplicht de ondernemingen ook om transitieklimaatplannen op te stellen die beantwoorden aan de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs, maar er wordt geen sanctie voorzien bij inbreuken op deze verplichting.

Tot slot kent het voorstel slechts een beperkte rol toe aan de vakbonden. Zij kunnen in naam van slachtoffers klachten indienen, maar niet via de sociale dialoog participeren in het opstellen, opvolgen en evalueren van de zorgplichtplannen en -strategieën. //

/ 116 VRT-medewerkers met ontslag bedreigd, vakbonden dienen actieaanzegging in

Foto – VRT

Consternatie bij het VRT-personeel nadat CEO Frederik Delaplace het ontslag van 116 medewerkers had aangekondigd. Daarnaast zullen 50 medewerkers die de komende jaren op natuurlijke wijze uitstromen niet worden vervangen en wil de directie de productie van de populaire soap Thuis uitbesteden aan een extern productiehuis – met een onzekere toekomst voor de 70 betrokken VRT-collega’s als gevolg. Dit allemaal in het kader van een transformatieplan “dat de toekomst van de openbare omroep in Vlaanderen en Brussel moet verzekeren”.

“Het voorgestelde plan gaat regelrecht in tegen de belofte van minister van Media Benjamin Dalle dat er bij de VRT geen naakte ontslagen zouden vallen”, reageert vrijgestelde Carlos Van Hoeymissen van ACV-Transcom. Om die reden diende het gemeenschappelijk vakbondsfront een actieaanzegging in die alle – al dan niet geplande – acties van VRT-medewerkers tot 31 december bekrachtigt. //

/ Iedereen solidair met Oekraïne

De oorlog in Oekraïne bracht de afgelopen maanden een golf van solidariteit op gang. Ook het personeel van bpost en Proximus, de havengemeenschap in Antwerpen en de transport- en logistieke sector schoten de getroffen bevolking te hulp.

Bpost zamelde via zijn 657 postkantoren zo’n 140 ton levensmiddelen, dierenvoeding en hygiënische producten in. 24 vrijwillige bpost-chauffeurs brachten de hulpgoederen vanuit het sorteercentrum in Jemelle tot aan de grens met Oekraïne. Om ze daar over te dragen aan Ukrposhta, de Oekraïense tegenhanger van bpost, die de verdeling onder de achtergebleven Oekraïners op zich nam.

Proximus kon rekenen op de inzet van honderden vrijwilligers om gratis prepaidkaarten te verdelen onder de Oekraïense vluchtelingen die zich in het aanmeldcentrum op de Heizel in Brussel lieten registreren.

De Antwerpse havengemeenschap toonde zich bijzonder gul door 50.000 euro uit het fonds van de havenarbeiders en twee ambulances aan hun Oekraïense collega’s te schenken. “Dat de zwaar getroffen stad Marioepol ook een havenstad is, maakt ons extra gevoelig voor de gruwel die de inwoners van die stad moeten doorstaan”, luidde het in de radio-uitzending voor de benefietactie ‘Oekraïne 1212’.

En last but not least was er het initiatief van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek om een noodnummer te lanceren voor alle vrachtwagenchauffeurs die door het conflict in Oekraïne het contact met hun thuisbasis zijn verloren en zo riskeren/riskeerden om zonder geld of zelfs zonder eten te komen zitten. //

/ 1.806,16

Het minimum maandloon voor een voltijdse werknemer ging op 1 april met 80,95 euro bruto omhoog en bedraagt nu 1.806,16 euro. Daarnaast steeg ook de sociale en fiscale werkbonus voor werk­nemers met een brutoloon tot 2.848 euro per maand, waardoor zij een lagere persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid en minder belastingen moeten betalen. //

/ Merknaam bpost bank verdwijnt

Foto - Photo News

Bpost bank wordt op 1 januari 2024 geïntegreerd in BNP Paribas Fortis. Dit zal gebeuren door een horizontale fusie. De juridische entiteit bpost bank nv, waarvan BNP Paribas sinds begin dit jaar 100 procent aan­deel­houder is, wordt nadien ontbonden. De klanten van bpost bank worden op 1 januari 2024 klant van BNP Paribas Fortis, maar zullen ook daarna op de hen vertrouwde manier kunnen blijven bankieren in de 657 postkantoren. //

/ Slecht rapport voor platformbedrijven

Vijf van de grootste platformbedrijven in ons land bieden geen eerlijke arbeidsvoorwaarden aan. Zo blijkt uit een studie van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven en de Universiteit van Oxford. De onderzoekers rangschikten voor het eerst de arbeidsvoorwaarden bij Belgische platformen voor maaltijdbezorging en in de zorgsector op basis van vijf principes met betrekking tot eerlijk werk: een eerlijk loon, eerlijke arbeidsvoorwaarden, eerlijke contracten, een eerlijk bestuur en een eerlijke vertegenwoordiging. Takeaway.com, het enige onder­­zochte platform dat arbeidscontracten aanbiedt, scoorde 6 op 10. Start-up Ring Town eindigde met 4 punten op de tweede plaats. Deliveroo behaalde 1 punt, Youpies en Top Help kregen 0 punten. //

/ KIMTERESSANT

cartoon