close

Comment pouvons-nous vous aider ?

kijker

/Liesbet Verboven

Liesbeth Verboven is secretaris bij ACV-Transcom voor de sector vervoer over de weg en logistiek in West-Vlaanderen. De European Transport Workers’ Federation (ETF) benoemde haar tot Women’s Representative in het nieuw directiecomité van de sectie wegtransport.

DRIE VRAGEN AAN /

Hoe trots ben je dat ETF jou heeft aangesteld als Women’s Representative binnen het directiecomité van haar sectie wegvervoer?

Liesbeth — Heel erg trots! Ik ben door ACV-Transcom voorgedragen en alle andere vakbonden die bij de Europese Transportfederatie zijn aangesloten hebben mijn kandidatuur gesteund. Dat vertrouwen krijgen geeft een enorm goed gevoel en ervaar ik ook als een blijk van waardering voor mijn inzet. Na jarenlang te hebben mogen onderhandelen met werkgevers uit de transport- en logistieke sector in West-Vlaanderen is het bovendien een grote eer om dit nu op Europees niveau te kunnen doen.

Internationaal syndicaal werk lijkt misschien een ver-van-ons-bed-show, maar is al dikwijls van groot belang gebleken. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde maatregelen uit het Europees Mobiliteitspakket zoals het verbod om de wekelijkse rust in de cabine door te brengen en de verstrengde cabotageregels. Maatregelen die er zijn gekomen na jaren op alle fronten te hebben gelobbyd en na menige syndicale actie in Brussel en Straatsburg.

Hoe wil je dit mandaat de komende vijf jaar invullen?

Liesbeth — Ik wil het internationaal vakbondswerk graag dichter bij onze leden brengen. Hen proberen duidelijk te maken waarmee wij bezig zijn en waarom dat belangrijk is. Het gaat uiteindelijk om hun job – en bij uitbreiding die van alle werknemers in de transportsector – en hoe die niet alleen te betonneren, maar ook veiliger en aantrekkelijker te maken.

Is er een manier om meer vrouwen naar een carrière in de transportsector te leiden?

Liesbeth — Het beroep moet terug aantrekkelijker worden. Enerzijds door aan de verloning te sleutelen, maar zeker ook door de werkomstandigheden te verbeteren. Concreet botsen vrouwen niet zelden op gebrekkige sanitaire voorzieningen langs de autosnelwegen in binnen- en buitenland. Ook zijn de stopplaatsen onderweg dikwijls onveilig. Om nog maar te zwijgen over het grensoverschrijdend gedrag waarmee vrouwen in onze sector geregeld worden geconfronteerd.

Enkel regelgeving kan dit verhelpen. Regelgeving die we al lobbyend en door te onderhandelen met de Europese werkgeversorganisatie, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie én lokale overheden willen afdwingen.