close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

VOORWOORD /

Nieuw tijdperk

Beste lezer,

Het is een niet mis te verstane boodschap die IT-topvrouw Saskia Van Uffelen verderop in dit nummer brengt: de digitalisering van de arbeidsmarkt is onomkeerbaar. Een boodschap ook die wellicht niet op alle banken op gejuich zal worden onthaald. Digitalisering leidt immers tot banenverlies, is de angst die nog altijd bij heel veel mensen leeft. Ten onrechte, zegt Van Uffelen. Ja, er gaan jobs sneuvelen, maar “voor elke job die verdwijnt, komen er 2,7 jobs in de plaats”. Is de kous daarmee af? Het is duidelijk dat de veranderende arbeidsmarkt ons met een heleboel uitdagingen confronteert. “Het hele ecosysteem zal zich moeten aanpassen”, beklemtoont de keynotespreker op het aankomende congres van ACV-Transcom nog, “waarbij elke speler een andere rol gaat krijgen.” Lees: ook voor ons als vakbond breekt er een nieuw tijdperk aan.

koen-de-mey.jpg

Koen De Mey
Voorzitter ACV-Transcom