close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

VOORWOORD /

Over en out voor Dirk Tirez

'Tika sprak met postbaas Dirk Tirez’: dat had op de cover van dit nummer moeten staan. En verderop in dit magazine zouden – in de eerste plaats – de 27.000 Belgische personeelsleden van bpost dan eindelijk hebben kunnen vernemen hoe hun CEO de transformatie van een traditioneel postbedrijf naar een internationale e-commercespeler zag. Niet dus. Toen in de tweede helft van oktober uitlekte dat er al enkele maanden een interne audit liep naar mogelijk gesjoemel bij de openbare aanbesteding voor het nieuwe krantencontract besliste Dirk Tirez – al dan niet spontaan – om tijdelijk een stap opzij te zetten. Het gevolg laat zich raden: onze interviewaanvraag kon niet langer worden ingewilligd. En intussen is Tirez’ verhaal bij bpost definitief afgelopen: de raad van bestuur stuurde hem op 9 december de laan uit.

Wie Dirk Tirez opvolgt, was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend, maar het wordt zeker niet Sophie Dutordoir. De NMBS-topvrouw spreekt in het dubbelinterview met haar en voorzitter Koen De Mey van ACV-Transcom dat je uiteindelijk in dit magazine kunt tegenkomen de nadrukkelijke wens uit om haar job bij het op één na grootste overheidsbedrijf tot een goed einde te brengen. Hoe ze daarin wil slagen en of dit al dan niet aan onze verwachtingen beantwoordt, lees je in het interview.

voorwoord.png

Koen De Mey
Voorzitter ACV-Transcom