close

Comment pouvons-nous vous aider ?

Retour au numéro actuel

VOORWOORD /

Stof tot nadenken

In dit nummer brengen we onder meer een dossier rond agressie. Mensen met uniformberoepen lijken steeds meer met agressie te worden geconfronteerd. Met de klemtoon op ‘lijken’. De redactie ging op zoek naar statistieken over hoe het aantal agressiegevallen in de transport- en communicatiesector de afgelopen jaren is geëvolueerd. Een frustrerende zoektocht. Betrouwbaar cijfermateriaal is zo goed als onvindbaar. Het enige officiële cijfer kwam van de NMBS die het voorbije jaar 1.900 agressie-incidenten noteerde, zestig procent meer dan in 2019. Maar dat cijfer geeft alleen de meldingsbereidheid weer, beklemtoont criminologe Iris Steenhout in een interview met Tika. Terwijl er met betrouwbare data bijvoorbeeld “een model zou kunnen worden ontwikkeld dat geschikt is om in te schatten waar en wanneer men in de toekomst mogelijk met agressie kan worden geconfronteerd en het zo mogelijk maakt om preventief maatregelen te nemen”, aldus Steenhout. Iets om over na te denken. 

tika-012023-het-interview-3-c-jan-locus-kopie-ren.jpg

Koen De Mey
Voorzitter ACV-Transcom