close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

IN DE KIJKER /

“Azijn en bruine zeep zijn ook efficiënte poetsproducten”

/ALLEUR 17.01.23

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft de sociale partners advies gevraagd over de opname van hormoonverstorende stoffen in de welzijnsreglementering (zie Vakbeweging 975, red.), zodat ze gelijkgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen (met de daarbij horende strenge regels). Béatrice Bolland is vakbondsafgevaardigde bij diensten-chequebedrijf Logi9, dat al veel doet in de strijd tegen hormoonverstoorders.

plus

Hormoonverstoorders komen in een groot aantal sectoren voor. Uiteraard in ondernemingen waar producten en voorwerpen die hormoonverstoorders bevatten worden geproduceerd, maar ook in sectoren waar deze producten gebruikt of verwerkt worden: schoonmaak, land- en tuinbouw, bouw, textiel, schoonheidszorgen, brandweer, recyclage van afval, …

Articles liés publiés précédemment