close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

RUGGESPRAAK /

"Mijn leven is verrijkt door werknemersafgevaardigde te zijn"

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO Maarten De Bouw | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 4 minuten

/Femke Stevens (48)

KADERLID BIJ ARGENTA

Femke stond voor de eerste keer op de lijst voor de bedienden bij de vorige sociale verkiezingen. Ondertussen is ze kaderlid en vertegenwoordigt ze de kaderleden. “Soms hoor je dat vakbondsmilitant zijn een obstakel is voor je carrière, maar bij Argenta is dat niet zo. Integendeel, vakbondsengagement opnemen wordt als een meerwaarde gezien door de directie. We zijn de luis in de pels, we vangen signalen op van wat er leeft op de werkvloer en daar gaat de HR-dienst mee aan de slag. Wat er leeft bij het kaderpersoneel? Carrièreplanning, opleiding, positief leiderschap, loonbeleid, … Het vroegere loonbeleid was gekoppeld aan jaarlijkse prestatiegerichte evaluaties door de directe leidinggevenden. Dit werd volledig herzien. Nu is er een motiveringsklimaat met permanente feedback. Vacatures bij Argenta raakten moeilijk ingevuld vanwege niet-marktconforme voorwaarden. Ook daar werd gezocht naar oplossingen. En er kwam een nieuwe cao telewerk. De afspraak is dat je 60% van thuis uit werkt. Het is een soepel systeem op maandbasis, dus de ene week kan je naar eigen goeddunken meer thuis werken dan in andere weken. Om alle thuiswerkers syndicaal te bereiken en te betrekken, organiseren we regelmatig digitale ‘coffeecorners’. Er gaat uiteraard niets boven elkaar zien op de werkvloer, maar dit is een goed alternatief. Sommigen voelen zich er zelfs comfortabeler bij. Het overleg met de werkgever verloopt constructief. We worden betrokken, zoals bij de keuze van de externe preventiedienst. Mijn leven is verrijkt door werknemersafgevaardigde te zijn. In het begin is het niet evident, je hebt het gevoel dat je onder tafel wordt gepraat, maar geleidelijk vind je je weg. We krijgen dan ook goede opleidingen en tools aangereikt via ACV Puls. Binnen Argenta hebben we veel kaderpersoneel, experten en leidinggevenden, bij ACV Kader krijgen we hiervoor gerichte begeleiding. De vakbond staat voor samenwerken. Dat doen we ook met de andere vakbonden. Zij kijken wel naar ons. Wij zijn veruit de grootste en de trekkers van de syndicale werking bij Argenta.”

Articles liés publiés précédemment