close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/"Na de opleiding Syndicaal Werk weet je waarom een vakbond nodig is"

TEKST Peter Steyaert | FOTO Mine Dalemans | LEESTIJD: 6 MINUTEN | VAKBEWEGING 13 SEPTEMBER 2023

Het nieuwe schooljaar is al even bezig, maar ook het academiejaar begint opnieuw. Hét moment om de opleiding Syndicaal Werk aan de Hogeschool UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) in de kijker te zetten. Robby Reynders (42), hoofdafgevaardigde bij DAF Trucks uit Westerlo, studeerde in 2021 af. Samen met zijn secretaris bij ACV Metea Mario Lenaerts (55) blikt hij terug op de periode waarin hij opnieuw in de schoolboeken dook.

HET INTERVIEW /

Wie of wat heeft jou geïnspireerd om de opleiding Syndicaal Werk te volgen? Wat was je ambitie?

Robby: “Een tiental jaar geleden volgde mijn huidige collega, Davy Baelus, onze hoofdvakbondsafgevaardigde op. Davy volgde toen de opleiding Syndicaal Werk aan de Sociale School Heverlee. Mijn vakbondssecretaris, Mario Lenaerts, polste mij over de mogelijkheid om ook deze opleiding te volgen met het oog op een toekomst als hoofdafgevaardigde. Omdat een aantal opleidingsonderdelen zoals ‘Schriftelijke communicatie’ en ‘Arbeidsrecht’ al meteen aansloten bij mijn syndicaal reservemandaat op DAF Trucks, vond ik dat erg verrijkend. Er volgde een intakegesprek met Ilse Timperman, die destijds de coördinator voor de opleiding was. Tijdens een bedrijfsbezoek legde ze mij heel gedetailleerd uit hoe de opleiding georganiseerd was.

Initieel was mijn ambitie om meer kennis verwerven. Het was dan ook mooi meegenomen dat je op het einde van de opleiding een graduaatsdiploma bemachtigt, maar eigenlijk was dit geen doel op zich. Ondertussen ben ik afgestudeerd en sinds 2018 ben ik, samen met Davy, hoofdafgevaardigde voor het ACV in Westerlo. Velen weten amper wat de vakbond precies doet en waarom die nodig is. Na deze opleiding ben je daar helemaal van overtuigd.”

Wat moet je concreet doen om de opleiding te kunnen starten? Zijn er minimumvereisten?

Robby: “Eerst en vooral heb je de toestemming van je secretaris nodig. Ik was door de secretaris zelf al gevraagd, dus in mijn geval was dit al geregeld. Daarna is er een intakegesprek met de coördinator van de hogeschool. Bij goedkeuring betaalt het ACV de opleiding. Je moet wel de basisvorming als militant al achter de rug hebben. Een A2-diploma is vereist. Als je dat niet hebt, kan je via een toelatingsonderzoek alsnog van start gaan. Het lijkt een hele boterham, maar ik kreeg alle info via de secretaris en de coördinator op de hogeschool. Bij hen kon ik altijd terecht als ik vragen had.”

En hoe valt de opleiding te combineren met het werk?

Robby: “Voor mij is het iets makkelijker te regelen, aangezien ik een voltijds vrijgestelde vakbondsafgevaardigde ben. Collega’s waar ik mee in de opleiding zat, hadden die luxe soms niet en moesten er soms zelfs vakantiedagen aan spenderen of hun werkschema zo regelen dat ze naar de cursus konden gaan. Niettemin zorgt de flexibiliteit van het graduaat voor een mooie, haalbare balans van studie, werk en gezinsleven.”

Waar klop je als secretaris aan om de goedkeuring te krijgen om het graduaat te starten?

Mario: “Ik kreeg zelf de nodige toelichting over de opleiding via de coördinator van de vormingsdienst bij Metea. Op secretarissenvergaderingen of via mail wordt geregeld een update gegeven over onder meer de opleiding Syndicaal Werk op UCLL, alsook over andere opleidingen die je als personeelslid kan volgen. Bij METEA hebben ondertussen al aardig wat afgevaardigden de opleiding gevolgd. Uiteraard wordt bekeken of de opleiding een meerwaarde voor zowel het ACV, METEA en de militant zelf betekent. Dat moet je aanvoelen.

Als secretaris is het ook een geweldige hulp dat je een beroep kan doen op een kern van ex-studenten van de Sociale School. Ik merk dat zij opvallend zelfstandig zijn. Ze nemen steeds meer zelf initiatief en toetsen bij hun secretaris of ze in de juiste richting zitten. Ze hebben minder intensieve begeleiding nodig dan anderen.”


-//-

“Door de presentatie van een goed onderbouwd dossier merk je dat er ook bij de directie tijdens het onderhandelen een totaal andere dynamiek ontstaat.”

_


Merk je dat je afgevaardigden die verschillende cursussen op de school volgden stappen zetten in hun syndicaal werk?

Mario: “Enorm! Ik merk het ook hier bij DAF. Vroeger hadden we hier meer een strijdsyndicalisme, zowel onderling tussen de vakbonden als naar de directie toe. Ondertussen hebben we dat omgebogen naar een overlegsyndicalisme. We werken nu op alle niveaus samen: met de collega’s van ABVV, ACLVB en met de directie. Een mooi voorbeeld daarvan is het aantal betaalde afwezigheidsdagen dat we met maar liefst tien dagen hebben kunnen verhogen. Door de presentatie van een goed onderbouwd dossier merk je dat er ook bij de directie tijdens het onderhandelen een totaal andere dynamiek ontstaat. Ik ben er pertinent van overtuigd dat de opleiding hiertoe significant bijgedragen heeft.”

Waar heb je het meest mee geworsteld tijdens de opleiding?

Robby: “Het leren plannen en zeker ook het opnieuw leren studeren waren een uitdaging. Als je jaren niet meer op de schoolbanken hebt gezeten, is dit toch even zoeken. Maar de docenten hielden hier rekening mee en benaderden zoveel mogelijk zaken vanuit de praktijk, wat helpt om dingen te onthouden. De leerdoelen liggen trouwens op een aanvaardbaar en realistisch niveau, wat mij betreft.”

Deed je stage? Hoe ging dat precies in zijn werk?

Robby: “Als militant met een syndicaal mandaat doe je inderdaad aan “werkplekleren”. Eigenlijk telt je syndicale werk van je bedrijf mee als stage. Je wordt hierin begeleid door een mentor met wie je maandelijks overlegt. We stelden bijvoorbeeld een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) op om eigen doelen te bepalen. Er was ook een stage voorzien in een syndicale organisatie zelf. Dat kon een centrale of verbond zijn waar je een breder inzicht krijgt over de werking van het ACV. Ik merk dat heel wat van mijn collega-studenten ondertussen voor het ACV werken.”

Vind je dat jouw syndicale werk verbeterd is?

Robby: “Absoluut. Vakken zoals ‘Onderhandelen en bemiddelen’ hebben me enorm geholpen in de praktijk. Ook aan de lessen ‘Beroepspraktijk’ heb ik, achteraf gezien, enorm veel gehad. Door te focussen op die zelfanalyse leer je je zwaktes en sterktes echt wel kennen. Ook in onze syndicale werking trekken we dit door. We weten wie welke rol moet opnemen. Vroeger was ik me daar veel minder van bewust. Uiteraard zijn de vakken ‘Sociale wetgeving’ en ‘Arbeidsrecht’ heel belangrijk om onze syndicale dienstverlening binnen ons bedrijf te kunnen verbeteren. Elke vraag die hier wordt gesteld en beantwoord, hoeft niet meer door een dienstencentrum van het ACV opgenomen te worden.

Heb je als militant de basisvorming al doorlopen? Wil je je kennis van het arbeidsrecht verder aanscherpen of misschien je vaardigheden om te onderhandelen? Wil je een vlot leesbaar pamflet leren schrijven of je verdiepen in de sociaaleconomische actualiteit? Dan is de graduaatsopleiding Syndicaal werk van de UCLL in Heverlee misschien iets voor jou. Heb je interesse om de graduaatsopleiding Syndicaal werk te volgen, dan bespreek je dit best eerst met je vakbondssecretaris. Zijn/haar toestemming is noodzakelijk om de opleiding aan te vatten.

Wil je meer te weten komen over de opleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Peter Steyaert (peter.steyaert@ucll.be) of surf naar www.ucll.be/studeren/graduaat/syndicaal-werk-graduaat.

Plus d'articles sur

opleiding en vorming interview