close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

BEELDHOEK /

"Touche pas à mon droit de (g)rêve!"

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO Kristof Vadino | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

/BRUSSEL 7.06.23

Op woensdag 7 juni zou minister van Justitie Van Quickenborne het wetsontwerp om justitie “menselijker, sneller en straffer te maken” voorstellen in de Kamercommissie Justitie. De vakbonden, Greenpeace, Progress Lawyers Network, Solidaris-Netwerk, FOS en CNCD-11.11.11 eisten de intrekking van dit wetsontwerp dat een gerechtelijk betogingsverbod bevat. Ze voerden actie voor het kabinet van de minister.

Het uitdrukkelijke doel van het wetsontwerp is te voorkomen dat ‘amokmakers’ die al door de wet zijn gestraft voor daden gepleegd tijdens ‘protestbijeenkomsten’ deelnemen aan andere betogingen. Het verbod kan gelden tot 3 jaar. Het probleem is dat de tekst veel te vaag is en dat dit gerechtelijk betogingsverbod afhankelijk van hoe het wordt geïnterpreteerd, de vakbondswerking en de vrijheid van meningsuiting van alle sociale bewegingen kan schaden. We stelden bij het sociaal conflict bij Delhaize al vast dat de uitspraken van rechters lijnrecht in kunnen gaan tegen geweldloze acties van vakbondsmilitanten. Veertien Greenpeace-actievoerders hangt ook een betogingsverbod boven het hoofd. Als dit er komt, dan komt dit neer op het muilkorven van milieuactivisten. En het zou een precedent zijn dat alle acties van het middenveld in gevaar brengt.

De actie voor het kabinet van de minister weerhield de regering ervan om het wetsontwerp te bespreken in het parlement. Ze deed opnieuw haar huiswerk. Maar de geamendeerde tekst die op 9 juni door de kern werd goedgekeurd blijft problematisch. De term ‘protestbijeenkomst’ staat nog steeds in de tekst. Het feit dat die nu verwijst naar een bijeenkomt van meer dan 100 mensen verandert niet veel aan de situatie. De andere bepalingen die zogezegd vreedzame manifestanten (niet-relschoppers) beschermen zijn niet geruststellend, omdat ze nog steeds afhankelijk zijn van de interpretatie van een rechter. Bovendien zal het wetsontwerp in zijn huidige vorm echte relschoppers niet verhinderen om te doen wat ze willen, tijdens betogingen of elders.

‘Touche pas à mon droit de (g)rêve!’ stond op een zelfgemaakte plakkaat tijdens de actie. Met de g subtiel tussen groene haakjes. Doe je de g weg, dan heb je ‘Touche pas à mon droit de rêve!’, want dat is wat vakbonden en het maatschappelijk middenveld doen: opkomen voor de rechten (en dromen) van mensen. Daar laat je niet mee sollen! Op 28 juni is een nieuwe mobilisatie gepland voor het kabinet van de minister van Justitie.

Articles liés publiés précédemment