close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

DOSSIER VEILIG EN GEZOND WERK /

Aantal arbeidsongevallen bij interimmers blijft verontrustend hoog

TEKST Eva Van Laere | Leestijd: 3 minuten

Interimmers lopen maar liefst dubbel zoveel risico op een arbeidsongeval dan hun collega’s die vast in dienst zijn. Een verontrustende en onaanvaardbare trend die maar niet omgebogen raakt.

Een gebrek aan ervaring op de arbeidsplaats met vaak wisselende en kortstondige opdrachten, de vaak jonge leeftijd van uitzendkrachten met weinig of geen werkervaring, gebrekkige en wijzigende veiligheidsinstructies, geen of slecht ingevulde werkpostfiches, ... Een samenloop van factoren zorgt ervoor dat interimmers een verhoogd risico lopen op een arbeidsongeval. Ook de complexiteit van de tewerkstelling met een juridische werkgever (het uitzendkantoor) en een feitelijke werkgever (de gebruiker) helpt niet. Dat er ook verhoudingsgewijs meer arbeidsongevallen worden geweigerd als het om interimmers gaat, is voor het ACV evenmin toelaatbaar.

Verzwaard risico

Eerst het goede nieuws. Na druk van het ACV én een kritisch rapport van het Rekenhof werd het KB van 2008 over de uitvoering van de arbeidsongevallenwet (met de onevenredig verzwaarde risico’s) in februari van dit jaar aangepast. Interimmers tellen voortaan ook mee bij het bepalen van het verzwaarde risico op arbeidsongevallen in de onderneming waar ze aan de slag zijn. Er is sprake van een verzwaard risico als de onderneming op jaarbasis minstens twee keer de gemiddelde risico-index van de activiteitsector en vijf keer de gemiddelde risico-index van de privésector overschrijdt. Het Toezicht Welzijn zal de controles opvoeren in ondernemingen met een verzwaard risico. Die ondernemingen zullen ook een bijdrage moeten betalen aan de preventiedienst van de verzekeraar of een aangewezen preventie-instituut. Die komen naar de onderneming om het risico op arbeidsongevallen te analyseren en stellen vervolgens een preventieplan voor. Op basis hiervan moet de onderneming een driejarig actieplan opstellen om arbeidsongevallen te voorkomen. Het is een eerste stap richting meer co-responsabilisering van zowel uitzendkantoor als gebruiker, maar er zal meer nodig zijn om het aantal arbeidsongevallen bij interimmers fors naar beneden te halen.


Interimmers tellen voortaan ook mee bij het bepalen van het verzwaarde risico op arbeidsongevallen in de onderneming waar ze aan de slag zijn.

/Zet extra in op welzijn en veiligheid van interimmers

Neem in het Comité PB (of met de vakbondsafvaardiging als er geen comité is) volgende punten op:

Organiseer systematisch en kwalitatief veiligheidsonthaal, tijdens de werkuren.
Voorzie verstaanbare veiligheidsvoorschriften (pictogrammen, video’s, ...).
Stel gratis kwalitatieve persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
Zie er op toe dat in de werkpostfiches alle belangrijke risico’s en taken worden opgelijst.
Monitor de gezondheidsproblemen en arbeidsongevallen.
Weiger de diensten van uitzendkantoren die hun verplichtingen op basis van art. 12 ter van de Wet welzijn niet naleven.

Aarzel niet om je syndicale slagkracht te gebruiken om interim te beperken tot een minimum, om niet-afwervingsbedingen te laten schrappen of te beperken tot 2 à 3 maanden maximum, om interim-maandcontracten te eisen in plaats van opeenvolgende dag- of weekcontracten, om een uitzendkantoor dat de regelgeving niet of onvoldoende naleeft aan de deur te zetten (er zijn voldoende spelers op de markt om een aanvaardbaar alternatief te vinden).

Meer info:

ACV | Welzijn | Sociaal overleg in Comité PB en OR (hetacv.be), www.interimunited.be, Vragen? interim@acv-csc.be

Plus d'articles sur

arbeidsongeval interim

Articles liés publiés précédemment