close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Bedrijfsvoorheffing wordt voortaan anders berekend

TEKST Bram Van Vaerenbergh I FOTO Net Vector | LEESTIJD 3 MINUTEN I 15 MAART 2023

Sinds 1 januari 2023 wordt de bedrijfsvoorheffing op je maandelijks inkomen anders berekend. Tot eind vorig jaar werd de voorheffing berekend per inkomstenschijf van 15 euro, maar nu wordt dat op basis van het werkelijk ontvangen belastbaar bedrag gedaan. Ook de bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag wordt vanaf nu op de nieuwe manier berekend.

ZWART OP WET | BEDRIJFSVOORHEFFING /

De bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten wordt berekend op de bruto bezoldigingen, na aftrek van de persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid (RSZ). Zo wordt het belastbaar inkomen bepaald. Naargelang de gezinssituatie en het statuut van de belastingplichtige, werd de bedrijfsvoorheffing bepaald op basis van drie schalen: een schaal voor wanneer de verkrijger van de inkomsten alleenstaande is of wiens echtgenoot/echtgenote eveneens beroepsinkomsten heeft, een schaal als de echtgenoot/echtgenote van de verkrijger van de inkomsten geen beroepsinkomsten heeft en een schaal voor niet-inwoners.

Voortaan wordt de bedrijfsvoorheffing bepaald op basis van het werkelijk ontvangen belastbaar bedrag, en wordt de berekening van de bedrijfsvoorheffing per inkomstenschijf van 15 euro dus afgeschaft. Als gevolg daarvan worden de schalen niet langer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De impact op het netto inkomen is miniem door deze wijziging, maar omdat ook de belastingschalen in 2023 sterk geïndexeerd werden, zitten er dit jaar grote verschillen op de bedrijfsvoorheffing in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast was er voor een groot deel van de werkende bevolking een serieuze indexatie in januari, waardoor het verschil in loon tussen december 2022 en januari 2023 enorm was.

Promotieval

Door de nieuwe berekening wordt de promotieval deels uitgewist: in bepaalde gevallen kon je bruto meer verdienen, maar netto minder overhouden door de afronding van de belastingschalen die tot december 2022 van kracht waren. Dat kwam omdat het belastbaar bedrag werd afgerond naar het lager veelvoud van 15 om de bedrijfsvoorheffing te bepalen. Met de nieuwe berekening op basis van het werkelijk ontvangen belastbare bedrag moeten zulke anomalieën worden voorkomen.

Voorbeeld

We nemen het voorbeeld van Jef. Jef is gehuwd, zijn partner heeft eigen inkomsten en het koppel heeft geen kinderen. Jef houdt in 2023 78,16 euro netto meer over dan in 2022.

tabel-acv-aangepast.png


Plus d'articles sur

loon fiscaliteit sociale wetgeving