close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ZWART OP WET /

België neemt voortouw in bescherming tegen hormoonverstoorders

TEKST Kris Van Eyck | Foto Clay Banks | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Hormoonverstoorders zijn gevaarlijke chemische stoffen die in heel wat sectoren aanwezig zijn. De blootstelling aan die stoffen wordt onder meer in verband gebracht met een toename van de onvruchtbaarheid, verstoringen van het immuunsysteem, teelbalkanker, borstkanker, diabetes, ADHD, Alzheimer. België maakt werk van een betere bescherming tegen hormoonverstorende stoffen.

In Vakbeweging nr. 975 van 30 november 2022 kon je lezen dat de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, het advies vroeg van de sociale partners over de opname van de hormoonverstorende stoffen in onze welzijnsreglementering. Het wetsvoorstel zorgt voor een gelijkstelling met kankerverwekkende stoffen, waardoor de strengste regels van toepassing zijn op deze stoffen. De sociale partners gaven nu een unaniem advies over dit voorstel. Het advies laat de minister toe om een definitie van hormoonverstorende stoffen op te nemen in de Codex welzijn op het werk. Hierdoor zal een stof automatisch onder deze wetgeving vallen vanaf het moment dat in Europa een stof het etiket ‘hormoonverstorend’ krijgt. Dit is werk dat in Europa de komende jaren zal gebeuren. Bovendien kan de minister op basis van de definitie nu al onmiddellijk een 35-tal stoffen opnemen in de wettekst. 35 stoffen die eerder al onderzocht werden en waarvoor werd vastgesteld dat ze een hormoonverstorend effect hebben op de mens. Wanneer deze wettekst gepubliceerd wordt, zal dit een eerste belangrijke stap zijn in een betere bescherming van werknemers tegen hormoonverstorende stoffen. België zal het eerste Europese land zijn met zulke wetgeving.

Articles liés publiés précédemment