close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ACTUEEL | BRUSSEL /

Brussel uitdagen!

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO Aude Vanlathem | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 19 APRIL 2023

‘Brussel uitdagen!’ was de titel van het derde congres van het Brussels Regionaal Comité (BRC) dat op 29 september 2022 plaatsvond. En Brussel uitdagen, dat is wat de congresdeelnemers deden. Met een heel pak concrete aanbevelingen over wat anders en beter kan in Brussel. Je leest het in het verslagboek – een speciale editie van Vakbeweging – dat nu beschikbaar is op www.vakbeweging.be1

(1) De ACV-militanten die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen een papieren verslagboek in de bus. Maar omdat iedereen wel iets heeft met Brussel – als pendelaar of omdat het dé metropool van ons land is – stellen we dit verslagboek met alle voorstellen graag voor iedereen online ter beschikking. Klik op onderstaande knop.

“Brussel is ingewikkeld, maar ook verdomd boeiend”, zei Paul Palsterman, de afscheidnemende Brusselse regionale ACV-secretaris in zijn slotwoord. Zijn opvolger Benoît Dassy beaamt dat en kijkt vooruit: “We staan voor tal van uitdagingen en zullen niet om werk verlegen zitten.”

Prioriteiten voor komende vier jaar

Op een congres worden de prioriteiten voor de komende jaren op scherp gesteld. “We willen Brussel solidair uitdagen”, zegt Benoît. “We pleiten bijvoorbeeld voor een grotere fiscale solidariteit tussen burgers en tussen Brusselse gemeenten. De gemeentebelastingen liggen in een rijke gemeente als Ukkel lager dan in arme gemeenten zoals Schaarbeek. Dat lijkt paradoxaal, maar dit komt omdat Ukkel minder nood heeft aan openbare en sociale diensten zoals Schaarbeek. Het BRC pleit ervoor om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te bundelen, te solidariseren zeg maar. Het BRC pleit ook voor de uitbouw van een sociale en coöperatieve economie, echt gratis onderwijs, de toegang tot legale werkgelegenheid voor werknemers zonder papieren, een herfinanciering van Brussel, een grotere focus op duurzame ontwikkelingsdoelen en een verhoogde strijd tegen alle vormen van discriminatie. Een tweede bundel voorstellen gaat over het inzetten op kwaliteitsvolle werkgelegenheid voor iedereen. Het BRC dringt bij de Brusselse regering aan op sociaal overleg over de noodzakelijke ecologisch transitie. Verder pleit het BRC voor meer investeringen in opleiding in de non-profitsectoren, een betere begeleiding van werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering, een grondige hervorming van de dienstencheques, een versterking van de inspectiediensten die toezien op sociale bescherming en een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies met compenserende aanwervingen. Met een derde luik van voorstellen zet het BRC in op meer sociale bescherming in Brussel.”

plus

Stilstaan bij brandende actualiteit

Op een congres wordt ook stilgestaan bij de brandende actualiteit. Een heet hangijzer is de woonproblematiek in Brussel. Goede huisvesting is voor veel mensen onbetaalbaar. “We pleiten dan ook voor een betere regulering van de huurprijzen volgens de kwaliteit van de woning en de massale bouw van sociale en openbare huisvesting.”, stelde Anne Léonard, die als nationaal secretaris van het ACV het BRC opvolgt. “Om de energiecrisis het hoofd te bieden is een overlegde aanpak van de Belgische beleidsniveaus en de Europese Unie nodig. En er moet een dringende oplossing voor de onderfinanciering van de Federatie Wallonië-Brussel komen.” Het congres vroeg ook dat ondernemingen toezien op de mensen- en arbeidsrechten in hun toeleveringsketens en dat hier bij de toekenning van overheidsopdrachten rekening wordt mee gehouden. Het congres pleitte verder voor een betere integratie van migrerende werknemers met en zonder papieren, hekelde de precaire situatie van cultuurwerkers en pleitte voor de oprichting van een echte overheidsbank ten dienste van een rechtvaardige transitie.

Wissel van de wacht

Dahmane Aziz, ACV-afgevaardigde bij de gemeente en het OCMW van Sint-Gillis en actief in de plaatselijke ACV-afdeling van Vorst/Sint-Gillis/Ukkel, is de nieuwe BRC-voorzitter. Hij ziet zijn BRC-engagement vooral als een collectieve opdracht: “Ik hou van het Afrikaanse spreekwoord ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’” Hij volgt Léon Detroux op die er twee mandaten heeft opzitten. Dahmane: “Brussel moet het beeld weerspiegelen dat we het willen geven: een multiculturele stad, met een gediversifieerde bevolking en economie, vol rijkdom en kansen…”

Articles liés publiés précédemment