close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ZWART OP WET /

Combinatie overeenkomsten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

TEKST Piet Van den Bergh | ILLUSTRATIE KingVector | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Na advies hierover van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, dicht de wetgever een gaatje in de arbeidsovereenkomstenwet inzake de combinatie van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Tot nu toe voorzag de arbeidsovereenkomstenwet wel in regels voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, maar niet voor een combinatie van deze twee soorten overeenkomsten.

Opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur zijn maar mogelijk in specifieke gevallen: wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het werk of wanneer maximum vier overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarvan de duur telkens minstens drie maanden bedraagt en zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten twee jaar overschrijdt.


-//-

“Indien de totale duur van twee jaar overschreden wordt, zijn de regels voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur van toepassing.”

_


Maximum 2 jaar

Het gebrek aan een regeling voor de combinatie van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en voor vervanging leidde tot discussies, waarbij het Grondwettelijk Hof de wetgever noopte tot tussenkomst. Na advies van de Nationale Arbeidsraad kwamen er effectief nieuwe regels. Deze beperken de mogelijkheid om één of meer arbeids-overeenkomsten voor bepaalde duur en één of meer vervangingsovereenkomsten opeenvolgend te sluiten nu ook tot twee jaar, tenzij er een onderbreking tussen de overeenkomsten zou liggen die toe te schrijven is aan de werknemer. Indien de totale duur van twee jaar overschreden wordt, zijn de regels voor arbeids-overeenkomsten voor onbepaalde duur van toepassing.

Eén uitzondering

Met één specialleke: wanneer een vervangingsovereenkomst volgt op verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, wordt de vervangingsovereenkomst éénmalig buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de totale termijn van twee jaar, indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:

• de opeenvolgende arbeidsovereen-komsten voor bepaalde tijd zijn gerechtvaardigd wegens de aard van het werk of wegens een andere wettige reden;
• en de totale duur van de opeenvolging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en de vervangingsovereenkomst bedraagt maximaal drie jaar.

De nieuwe regels zijn van toepassing op arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 8 mei. Daarbij wordt voor de berekening van de termijnen van twee en drie jaar, ook rekening gehouden met overeenkomsten die werden gesloten vóór 8 mei. Met andere woorden: indien nu een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten, gelden de nieuwe regels onverkort.

Plus d'articles sur

sociale wetgeving

Articles liés publiés précédemment