close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

IN DE KIJKER /

COP 28, FLOP 28?

Tekst François Sana | Foto Photonews | 17 JANUARI 2024 | LEESTIJD: 2 MINUTEN

/BRUSSEL 03.12.23

De COP 28 – de 28ste conferentie van partijen inzake klimaatverandering – zit er weer op. Tussen 30 november en 13 december kwamen zo’n 200 landen samen in Dubai om het over onze (klimaat)toekomst te hebben. Het resultaat? De landen hebben zich er plechtig toe verbonden om samen bij te dragen aan een transitie weg van fossiele brandstoffen. Tijdens die COP kwamen er in Brussel zo’n 20.000 mensen op straat voor het klimaat.

De tweehonderd ondertekenende landen van de eindtekst hebben zich er plechtig toe verbonden om samen bij te dragen aan een transitie weg van fossiele brandstoffen in energiesystemen, op een correcte, ordelijke en rechtvaardige manier, om zo de actie tijdens dit kritieke decennium te versnellen en te komen tot CO2-neutraliteit tegen 2050, conform de wetenschap. Het belangrijkste doel is om de temperatuurstijging onder de 1,5° C te houden. Dit engagement werd toegejuicht door het internationaal Vakverbond (het IVV) en sultan Ahmed Al Jaber, voorzitter van deze COP, noemde het “historisch” .

Het benoemen van fossiele brandstoffen – die verantwoordelijk zijn voor meer dan 75% van de huidige klimaatcrisis – in de eindtekst was een stap in de goeie richting. Ook al zegt de wetenschap dit al tientallen jaren. De traagheid van de internationale klimaatonderhandelingen tegenover de snelheid waarmee de aarde opwarmt, zorgt voor koude rillingen. Voor het eerst is, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, een wereldwijde inventarisatie (of GST) uitgevoerd van de uitgevoerde en geplande inspanningen om de uitstoot te verminderen. De GST geeft, niet verwonderlijk, aan dat de partijen niet op schema liggen om de doelstellingen van dat akkoord te bereiken. De algemene inventarisatie vraagt de partijen om maatregelen te nemen om de capaciteit aan hernieuwbare energie op wereldschaal te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie tegen 2030 te verdubbelen.

Vanuit vakbondsoogpunt kunnen we, net als het IVV, tevreden zijn over het werkprogramma voor een rechtvaardige transitie, dat op deze COP werd goedgekeurd en verwijst naar arbeidsrechten en sociale bescherming en de acties erkent die vakbonden over de hele wereld blijven ondernemen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook de verwijzing naar sociale bescherming in het akkoord over de aanpassing is een positief punt. Desalniettemin is het gebrek aan een verwijzing naar werknemers en hun vakbonden in de algemene inventarisatie een grote lacune.

Articles liés publiés précédemment