close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

DE STELLING /

De bedrijfsrevisor op de voorbereidende vergadering OR/EFI is een extra troef

TEKST Marie-Paule Vandormael I FOTO ra2 studio I LEESTIJD 4 MINUTEN I 15 MAART 2023

Het EFI-seizoen begint. De komende vier maanden buigen de werknemers-afgevaardigden in de ondernemingsraden (OR) zich in hun onderneming over de EFI-bundel. Elk jaar opnieuw krijgen ze in die bundel minstens één jaarrekening voorgeschoteld. Daarnaast krijgen ze ook informatie over de concurrenten en het concurrentievermogen, gegevens over productie en productiviteit, geplande investeringen, … Het is aangewezen dat de afgevaardigden de bundel vooraf – eventueel bijgestaan door de EFI-deskundige van het ACV-verbond of de ACV-centrale – samen doornemen. Op die voorbereidende vergadering kunnen ze zich ook laten bijstaan door de bedrijfsrevisor.

marie_paule.png

“De informatie van de bedrijfsrevisor helpt je om de juiste vragen te stellen tijdens de speciale OR over EFI.”

Marie-Paule Vandormael, adviseur Dienst Onderneming ACV

Op de speciale OR/EFI-vergadering word je als werknemersafgevaardigde meegenomen in een bad van boekhoudkundige begrippen die je informeren over hoe de onderneming er economisch en financieel voorstaat, en wat de (sociale) gevolgen zijn voor het personeel en het personeelsbeleid. Op die vergadering moet de bedrijfsrevisor aanwezig zijn. Ook op de voorbereidende vergadering die je hebt met de werknemersafgevaardigden kan je je laten bijstaan door de bedrijfsrevisor.

De ervaring leert dat de voorbereidende vergadering met de bedrijfsrevisor bevorderlijk is voor een goed begrip van de EFI en zo bijdraagt aan een zinvol debat”, zegt Marie-Paule Vandormael. “De bedrijfsrevisor kan alle vragen beantwoorden die onder zijn beroepsbekwaamheid vallen, en zo de aandacht van de werknemersafgevaardigden vestigen op elk element dat impact heeft op de activiteiten van de onderneming. Dit verhoogt de relevantie van de verkregen informatie, en helpt bij het voorbereiden van vragen die je tijdens de speciale OR over EFI kan stellen.”

Aandachtspunten

“Je moet de bedrijfsrevisor wel expliciet uitnodigen voor de voorbereidende vergadering. Maak hiervan een punt in de OR zodat de werkgever én de secretaris van de OR geïnformeerd zijn. Zorg dat je de bedrijfsrevisor tijdig uitnodigt: in de periode tussen maart en juli moet hij immers in tal van ondernemingen aanwezig zijn. Mocht hij weigeren, vraag dan naar de reden en laat het antwoord noteren in het verslag van de OR. Hou er rekening mee dat werkgevers niet altijd staan te springen voor de aanwezigheid van de bedrijfsrevisor op de voorbereidende vergadering. Op de voorbereidende vergadering krijgt de bedrijfsrevisor immers vaak vragen voorgeschoteld over de kwaliteit van het gevoerde beleid. Werkgevers schermen ook vaak met de extra kosten die zijn aanwezigheid op de voorbereidende vergadering met zich mee brengt. Maar laat je door dat argument niet overbluffen. De opdracht van de bedrijfsrevisor maakt deel uit van een pakket waarin de kosten van de voorbereidende vergadering zijn opgenomen.”.

plus
johan.png

“Dankzij onze goeie voorbereiding verloopt de OR/EFI-vergadering telkens vlot”

Johan Ledegen, ACV-afgevaardigde N-Allo

Johan Ledegen werkt bij N-Allo, een callcenter met 600 vaste werknemers en Engie Electrabel als grootste klant. Johan werkt zelf in het filiaal in Mechelen, maar het bedrijf heeft ook zetels in Gent, Ieper, Eupen en Gosselies. “Dankzij onze goeie voorbereiding verloopt de OR/EFI-vergadering telkens vlot”, zegt Johan Ledegen.

Op de dag van de OR/EFI-vergadering rijden we allemaal naar Gosselies. We beginnen daar de dag met alleen de bedrijfsrevisor en de werknemersafgevaardigden. Hij beantwoordt de vragen die we als afgevaardigden hebben over de jaarrekening. We nemen daar de nodige tijd voor, maar dankzij onze goede voorbereiding – we doen dit altijd met de EFI-deskundige van het verbond - duurt dat niet zo lang. Na dit overleg komt de voltallige ondernemingsraad samen en krijgt de financieel verantwoordelijke het woord. Hij overloopt de balans en de resultatenrekening, en beantwoordt dan de vragen die we hem op voorhand vanuit de voorbereiding hebben overgemaakt. Na het financiële verhaal is het dan tijd voor de CEO die de economische situatie en vooruitzichten van de onderneming bespreekt.”

Tijdig afspreken

“Om alles vlot te laten verlopen, krijgt de bedrijfsrevisor begin januari reeds de datum van de OR/EFI-vergadering. We doen het al acht jaar op deze manier, en dat werkt perfect. We hebben dan ook een goed contact met de bedrijfsrevisor. Jammer genoeg hebben we een nieuwe bedrijfsrevisor moeten benoemen, maar die is al op de hoogte van onze specifieke werkwijze. Het was voor ons een voorwaarde tot benoeming, dat we onze manier van werken kunnen verderzetten.”

tips.png

/LEES TIPS IN BROCHURE

In 2020 actualiseerde het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), samen met de sociale partners, de brochure ‘De ondernemingsraad en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger’. Check zeker de brochure. Tip 12 gaat over de aanwezigheid van de bedrijfsrevisor op de voorbereidende vergadering.

Articles liés publiés précédemment