close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ACTUEEL /

Europese Green Deal en asbest: een tijdbom?

TEKST David Morelli & Kris Van Eyck | FOTO Juerginho | LEESTIJD 3 MINUTEN | 15 MAART 2023

Jaarlijks overlijden in de Europese Unie 90.000 mensen aan longkanker en mesothelioom als gevolg van asbest. Met de goedkeuring van de Europese Green Deal en het daaruit voortvloeiende enorme renovatieprogramma voor gebouwen, is er een groot risico op een nieuwe golf asbestslachtoffers in de toekomst. Dat vraagt om grote omzichtigheid.

Begin februari zijn de leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement besprekingen begonnen over de wijziging van de richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Volgens het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) zullen tegen 2030 naar verwachting 35 miljoen gebouwen aan een grondige beurt worden onderworpen, gerenoveerd of gesloopt. Deze gebouwen zijn gebouwd vóór het totale verbod op asbest, dat in de EU pas in 2015 van kracht werd (in 1998 in België).


-//-

“Tussen de 4,1 en 7,3 miljoen werknemers in verschillende sectoren lopen de komende tien jaar een verhoogd risico op blootstelling aan asbest.”

_


Verhoogd risico

Bijgevolg zullen tussen 4,1 en 7,3 miljoen werknemers in de bouw- en renovatiesector, bij het afvalbeheer en bij de brandweer de komende tien jaar een verhoogd risico op blootstelling aan asbest lopen. Zagen, boren of breken van asbesthoudend materiaal is gevaarlijk. Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende soorten kanker veroorzaken, waaronder mesothelioom, long-, strottenhoofd- en eierstokkanker. In de meeste gevallen ontstaan de symptomen pas na een lange latentietijd van 20 tot 40 jaar. Op bouwplaatsen zijn de meest kwetsbaren ongetwijfeld arbeiders met een migratieachtergrond, gedetacheerden en grensarbeiders en zelfstandige werknemers die in groten getale in de bouwsector aanwezig zijn.

Het ACV steunt het Europees Parlement in zijn inspanningen om de Europese Raad te overtuigen de Europese richtlijn strenger te maken dan wat nu op tafel ligt. Dat zal nodig zijn om werknemers die in aanraking komen met asbest voldoende te beschermen. Concreet vragen we strengere grenswaarden voor blootstelling en meer effectieve meetmethodes om de blootstelling aan asbest te meten. Maar ook veiliger werkmethoden, een betere opleiding voor alle werknemers en strenge erkenningsvoorwaarden voor asbestverwijderaars. Strengere regels zijn bovendien pas effectief wanneer er ook voldoende inspecteurs zijn om de naleving van die regels te controleren.

/Eerbetoon aan Vivian Lescot

Vivian Lescot, voormalig CNE-afgevaardigde in de Coverit-fabriek in Harmignies is op 6 februari overleden aan de gevolgen van de blootstelling aan asbest. Bij Coverit – een filiaal van Eternit – werden leien geproduceerd die asbest bevatten. Door de jaren heen zijn in en rond de Coverit-fabriek meer dan 170 mensen gestorven ten gevolge van asbest. Vivian heeft een groot deel van zijn vakbondswerk en zijn leven gewijd aan het bewustmaken van werknemers en overheden van de gevaren van asbest. Met het Collectif amiante et produits dangereux de la CSC (CAPD), waarvan hij een van de oprichters was, was hij heel actief in de strijd voor de erkenning van asbest als beroepsziekte en de oprichting van het Asbestfonds. In scholen organiseerde hij bewustmakingssessies over de gezondheidsrisico’s van asbest. Op 28 april zal zijn foto, ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, op de gedenksteen voor de asbestslachtoffers in Harmignies worden bijgeplaatst.

Plus d'articles sur

gevaarlijke stoffen

Articles liés publiés précédemment