close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

KORTJES /

Give five!-campagne WSM, indexering bijdragen ACV, gemeenschapsdienst...

13 DECEMBER 2023 | LEESTIJD: 4 minuten

/ Give five!

“Als een vakbond wil relevant blijven dan moeten we jongeren betrekken en hen verantwoordelijkheid geven, zegt Bikey Shrestha, voorzitter van het jongerencomité van de Nepalese vakbond GEFONT. WSM steunt sociale organisaties, zoals GEFONT, die opkomen voor en kansen geven aan jongeren. Ga naar www.wsm.be/nl/givefive en maak op BE41 8900 1404 3510 een gift over aan WSM. Met die gift maak je het verschil.//

Karim Dibas, expert arbeidsmarktwerking ACV

/ Eigen-schuld-dikke-bult-maatregelen leiden alleen maar tot stigmatisering en nog minder kansen.”

De gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen die de Vlaamse Regering vanaf 1 januari 2023 invoerde, blijkt niet aan te slaan. “Wat voorspelbaar was. De Vlaamse Regering voerde deze maatregel in, los van elke wetenschappelijke onderbouwing of kennis over wat effectief helpt om werkzoekenden aan werk te helpen. De Vlaamse Regering zal uit een heel ander vaatje moeten tappen. Een betere begeleiding van werkzoekenden die kampen met een medische problematiek. Meer aangepast werk. Meer kinderopvang, ook voor wie werkzoekend is. Een beter uitgebouwd openbaar vervoer zodat iedereen op zijn werk geraakt.”, analyseert Karim Dibas.//

/ Indexering bijdragen ACV

De ledenbijdrage van het ACV wordt voor een aantal leden op 1 januari geïndexeerd. Dat is helaas nodig om te kunnen blijven opkomen voor veilige werkomstandigheden, een goed loon en behoud van de index, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen. Om de service aan onze leden te verbeteren investeren we daarnaast in een beter bereikbare dienstverlening en nog meer op maat gesneden advies en bijstand: een digitaal loket via www.mijnacv.be, dienstverlening op afspraak (www.afspraakacv.be) , individuele loopbaanbegeleiding, juridisch advies, enz. Bij elke indexering vereenvoudigen en harmoniseren we verder onze tarieven. Zo is er bijvoorbeeld vanaf 1 januari nog maar 1 tarief voor alle zieke leden.

• Een overzicht van alle (verminderde) bijdragen vind je op https://www.hetacv.be/lidmaatschap/bijdragen-en-premies

• Al je voordelen vind je op www.acvvoordelen.be
//

2024.png

/ Een jaar vol geweldige ideeën

We wensen je een fantastisch nieuwjaar vol geweldige ideeën! Print de ACV-nieuwjaarsaffiche (www.hetacv.be/2024) en hang ze op je syndicaal prikbord.//

/ 10.340

Wie 3.300 euro bruto/maand verdient (ongeveer het mediaanloon in België), zou door de inflatie tussen februari 2021 en december 2023 een gecumuleerd verlies van 10.340 euro hebben geleden als er helemaal geen index was (Bron: berekening ACV-studiedienst).

#indexwetrust//