close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

onderneming /

Hoe scoort jouw onderneming op sociale criteria?

TEKST Frank Cosaert | Foto Esteveg | 15 MEI 2024 | LEESTIJD 5 MINUTEN

Elk jaar maakt het ACV een rangschikking op van Belgische bedrijven met meer dan 50 werknemers op basis van 25 criteria, zowel economische als sociale criteria. We halen die informatie uit de gepubliceerde jaarrekeningen van die bedrijven, meer bepaald m.b.t. de gegevens van het boekjaar 2022. De criteria betreffen de omzet per werknemer, toegevoegde waarde per werknemer, groei van de tewerkstelling, hoeveel belastingen ze betalen in percentage van de winst, maar ook sociale criteria, zoals de gemiddelde brutolonen, het gebruik van interims, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de formele opleiding per werknemer, het percentage geschoolde personeelsleden, het percentage deeltijdse werknemers, het percentage contracten van bepaalde duur, enz. Je krijgt van elke onderneming de score op het criterium, hoe dit berekend werd, en ook haar plaats in de rangschikking van bedrijven, zowel nationaal, als per regio (Brussel, Vlaanderen, Wallonië), als in de sector waar ze actief is. Zo kan je je eigen onderneming vergelijken met de concurrentie, en op basis van deze resultaten kritische vragen stellen in de ondernemingsraad of in het Comité PB.

Welke ondernemingen?

We beperkten ons tot de ondernemingen die hun jaarrekening neerlegden volgens het volledige schema. In totaal leverde ons dat 5.827 bedrijven op die we konden vergelijken. Vzw’s namen we niet op in de rangschikking omdat hier heel andere waarderingen spelen dan in de commerciële sector. Vanzelfsprekend zijn we ook beperkt tot de ondernemingen die een jaarrekening moeten neerleggen. Er zijn dan ook geen scholen, steden of gemeenten, OCMW’s, mutualiteiten, overheidsinstellingen en dergelijke opgenomen in de vergelijking. Ook banken, verzekeringen, ziekenhuizen en rusthuizen hebben een afwijkend schema van jaarrekening waarmee we niet kunnen vergelijken.

Welke jaarrekeningen?

We vergelijken de cijfers van 2022. Dat zijn de laatst beschikbare jaarrekeningen bij de Nationale Bank.

Hoe werkt het?

Je surft naar https://www.hetacv.be/rekentool/sociale-benchmarking. Je geeft het ondernemingsnummer van de onderneming op en je klikt verder om te kijken welke plaats jouw onderneming in de ranglijst inneemt. Zoals aangegeven kan je dat doen zowel nationaal en per regio als voor de sector waar je onderneming actief is. Je kan ook zoeken op naam: dan krijg je alle ondernemingen met die term in de naam en dan kan je daaruit kiezen. Of je kan zoeken op postcode en dan verder zoeken in de lijst van ondernemingen in die stad of gemeente. Als je hebt doorgeklikt, kan je ook bij elk criterium verder klikken op de ranglijst zodat je kan zien welke ondernemingen hoger of lager staan en hoe groot het verschil is.

Worden er in die andere onderneming hogere lonen betaald? Worden er meer of minder uitzendkrachten ingezet? Wordt er meer of minder opleiding per werknemer gegeven? Of ook nog, de toegevoegde waarde per werknemer geeft een idee hoe zit het met de productiviteit bij de concurrentie enz. Je kan het allemaal nagaan.

tabel-1.jpg
tabel-2.jpg
tabel-3.jpg
tabel-4.jpg
tabel-5.jpg
tabel-6.jpg

Articles liés publiés précédemment