close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

INDEXSPRONG /

IMF wil alle energieproducten uit de index

TEKST Thomas Greuse & Chris Serroyen | FOTO Juliya Shangarey | LEESTIJD: 1 MINUUT

Benzine en diesel werden al geschrapt in de gezondheidsindex. Maar bij zijn laatste doorlichting van de Belgische economie stelde het Internationaal Muntfonds (IMF) in december voor om ook andere producten met sterk schommelende prijzen, zogenaamde volatiele producten, te schrappen. Waarbij ze dan kennelijk vooral denken aan energieproducten. Was dit het geval geweest in deze energiecrisis, hadden de werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen nog meer veel geld verloren. Een indexsprong in het kwadraat…

In de gezondheidsindex worden alcohol, tabak, benzine en diesel al uitgesloten. Het IMF stelt voor om ook andere producten die sterk afhankelijk zijn van internationale prijsschommelingen te schrappen. Waarbij ze dan lijken te denken aan elektriciteit en gas. Al zou het ook kunnen gaan om andere energieproducten: hout, steenkool, mazout, LPG… We gaan misschien meer aan de weet komen als ze binnen enkele weken hun eindrapport over België presenteren. Wie weet bedoelen ze ook de voedingsprijzen, want die zijn ook sterk onderhevig aan internationale schommelingen.

Maar laat ons eens veronderstellen dat we alle energie uit de gezondheidsindex zouden hebben gehaald vanaf maart 2021. Dat zou voor alle werknemers tot een aanzienlijke vertraging van de indexering hebben geleid en dus tot een groot reëel loonverlies voor werknemers. Hoeveel precies? Dat hangt af van hun indexeringssysteem. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden die een aanpassing van hun loon of uitkering krijgen telkens de spilindex met 2% wordt overschreden, zou het verlies het grootst zijn. Tussen maart 2021 en januari 2023 zou de spilindex dan immers maar twee keer overschreden zijn in plaats van zeven keer nu.


-//-

Het voorstel van het IMF zou tot groot inkomensverlies leiden voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

_


Terwijl het IMF het probleem van prijsschommelingen ook aan de bron had kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door een blokkering van de elektriciteits- en gastarieven. Dan zou de inflatie aanzienlijk lager zijn geweest, met een minder grote loonindexering tot gevolg. Met dus minder voorwendsel om de index opnieuw onder druk te zetten.

Plus d'articles sur

inflatie koopkracht index

Articles liés publiés précédemment