close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

DOSSIER ARBEIDSONGEVALLEN ||| /

Jongeren en interimmers blijven extra kwetsbaar

TEKST Stijn Gryp | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 19 APRIL 2023

Hebben we het over arbeidsongevallen, dan is bijzondere aandacht voor jongeren nog altijd meer dan nodig. Door hun beperkte ervaring, vaak gecombineerd met wisselende werkomstandigheden door tijdelijke contracten, zijn zij meer dan hun oudere collega’s het slachtoffer van arbeidsongevallen. En dat zien we ook in de cijfers1.

Net als bij de algemene arbeidsongevallencijfers merken we dat ook bij jongeren onder de 30 jaar het aantal arbeidsongevallen de voorbije jaren in dalende lijn zit, al is de daling hier wel beduidend minder snel en lijkt er zelfs een stabilisatie op te treden. In 2021 werden 32.966 jongeren slachtoffer van een arbeidsongeval op de werkplek. Ook hier zien we het corona-effect in de cijfers. Het valt dus af te wachten hoe deze cijfers zullen evolueren nu de economie opnieuw op volle toeren draait.

Aantal ernstige arbeidsongevallen neemt nauwelijks af bij jongeren

Het aantal ernstige arbeidsongevallen neemt ook bij jongeren nauwelijks af. In 2021 werden 2.295 jongeren slachtoffer van zo’n ernstig arbeidsongeval. Voor 9 onder hen liep dit fataal af. Hiermee komen we opnieuw in de buurt van de cijfers van 2019, voor de coronacrisis begon, toen 2.324 jongeren slachtoffer waren van een ernstig arbeidsongeval.

Hoe kwetsbaar jongeren zijn op de werkplek blijkt ook uit het feit dat het aantal ongevallen per 1000 werknemers bij de jongeren vele malen hoger ligt dan bij hun oudere collega’s.

schermafbeelding-2023-04-21-om-144542.png

Een gebrekkig onthaal, geen of een beperkte opleiding en begeleiding zijn belangrijke oorzaken van deze onrustwekkende cijfers.

Het feit dat jongeren per definitie over minder ervaring beschikken op de arbeidsmarkt is uiteraard een belangrijke verklaring voor deze hogere cijfers. Maar ook het feit dat jongere werknemers frequenter met tijdelijke contracten werken, speelt mee. Daardoor moeten ze zich keer op keer aanpassen aan wisselende werkomstandigheden, met telkens weer andere veiligheidsrisico’s. Maar ook een gebrekkig onthaal, geen of een beperkte opleiding en begeleiding zijn belangrijke oorzaken van deze onrustwekkende cijfers.

Meer dan dubbel zoveel arbeidsongevallen bij interimmers

Het belang van ervaring, opleiding en begeleiding bij het optreden van arbeidsongevallen, zien we ook telkens opnieuw opduiken bij interimmers. Per duizend voltijdsequivalenten ligt het aantal arbeidsongevallen bij interimmers meer dan dubbel zo hoog dan bij reguliere werknemers in de privésector, en dit zowel bij arbeiders als bij bedienden. In 2021 waren er in totaal 1.058 interimmers slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid. 3 daarvan liepen fataal af voor de interimmer. Er moet dus blijvend aandacht gaan naar de preventie van arbeidsongevallen bij interimmers. Informatie, opleiding, begeleiding en het strikt naleven van de wettelijke verplichtingen staan hierbij centraal.

Articles liés publiés précédemment