close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

U VRAAGT, WIJ DRAAIEN /

Kan mijn werkgever beboet worden worden omwille van langdurig zieken?

TEKST Maarten Hermans, expert welzijn op het werk ACV | LEESTIJD: 5 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

maarten.png

Maarten Hermans

Expert welzijn op het werk ACV

Als militant merk je dat er veel collega’s ziek uitvallen op het werk en ook langdurig afwezig blijven. Het is moeilijk om de werkgever te bewegen tot sociaal overleg over het aanpakken van de oorzaken hiervan, zoals te hoge werkdruk. Kan het dat de werkgever hiervoor een boete oploopt?

Het kan inderdaad dat rond deze tijd je werkgever een boete in de bus krijgt omdat er te veel werknemers zijn uitgevallen met langdurige – meer dan 1 jaar – ziekte. Dit is het gevolg van een nieuwe maatregel, van kracht sinds januari 2023, om het hoog aantal langdurig zieken naar onder te krijgen.

Bedrijven waar het aandeel langdurig zieke werknemers hoger is dan het gemiddelde, dienen na waarschuwing per kwartaal een “responsabiliseringsbijdrage” te betalen van 0,625% van de loonmassa. Dit staat los van andere criteria, zoals de aanwezigheid van een preventiebeleid. Het geld van deze bijdrages zal gebruikt worden voor (sectorale) initiatieven op het werk om uitval in langdurige ziekte tegen te gaan. Deze maatregel geldt enkel voor werkgevers met meer dan vijftig werknemers, en ook niet alle langdurige zieken worden meegeteld – bijvoorbeeld werknemers ouder dan 55 jaar vallen buiten de telling. Volgens de meest recente gegevens hebben een 500-tal werkgevers reeds een waarschuwingsbrief ontvangen dat het aandeel langdurig zieken te hoog ligt, en zou een 200-tal werkgevers uiteindelijk ook een bijdrage moeten betalen na het huidige kwartaal (april-juni 2023).

Stel in het Comité PB de vraag of je werkgever zulk een waarschuwing heeft ontvangen of een responsabiliseringsbijdrage moet betalen.
Dit vormt dan een goede aanleiding om druk te zetten voor grondig
sociaal overleg over preventie- en re-integratiebeleid op je werkplek.

Articles liés publiés précédemment