close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

CAMPAGNE /

Met Super Maria naar een sterke financiële onafhankelijkheid voor vrouwen

TEKST Bram Van Vaerenbergh | illustratie Mandarijn | FOTO James Arthur | LEESTIJD: 3 MINUTEN | 15 FEBRUARI 2023

Onderzoek wijst keer op keer uit dat vrouwen een hoger risico lopen om in armoede te belanden in vergelijking met mannen. Hoge energie- en waterfacturen, gestegen huurprijzen én een duurdere winkelkar: het speelt alle werkenden parten, maar vrouwen het meest. De loonkloof tussen mannen en vrouwen In België is nog steeds groot. Een vrouw verdient tot 21,6% minder dan een man. Die loonkloof wil het ACV tot nul terugbrengen. Met Super Maria to the rescue, richting Internationale Vrouwendag op 8 maart!

super-maria.png

Meer weten? Check www.acv-gender.be
8 maart is internationale Vrouwendag.

Doe mee in Brussel, een lokaal initiatief of in je onderneming.
Meld je aan bij het Facebook-event voor 8 maart!

Dat vrouwen een hoger risico lopen op armoede, is een weerspiegeling van collectieve en maatschappelijke keuzes die worden versterkt door genderstereotypen die ons zijn bijgebracht. Die keuzes hebben een impact op de huidige en toekomstige socialezekerheidsrechten van vrouwen in het algemeen: het bedrag van je werkloosheids- of ziekte-uitkering wordt immers berekend op basis van je loon. Als dat dan lager is… En als je niet al te veel verdiend hebt, volgt in de eindafrekening ook nog een lager pensioen.

De loonkloof van 21,6% tussen mannen en vrouwen wordt voor een groot deel verklaard door deeltijdwerk. Bijna één op de twee vrouwen werkt deeltijds, terwijl dat bij mannen slechts een op de tien is. Uit cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat bij slechts 6,7% van de vrouwen dit een bewuste keuze is. De Vrije Universiteit Brussel deed onderzoek naar de tijdsbesteding bij vrouwen en mannen, waaruit blijkt dat vrouwen tot meer dan twee uur extra per dag bezig zijn met het huishouden en de kinderen.

Verplicht geboorteverlof?

En laat het net die kinderen zijn die ook een zware impact hebben op het inkomen van de moeders. Volgens een studie van ULB-Dulbea uit 2021 daalt het inkomen van vrouwen met maar liefst 43% tot acht jaar na de geboorte van een kind. Bij de vaders wordt geen vermindering van die orde vastgesteld. Uit de studie blijkt ook dat Belgische moeders, meer dan vaders, arbeidsongeschikt worden na de geboorte van hun eerste kind. Op lange termijn houdt dat verschil stand en neigt het zich uit te breiden volgens het aantal kinderen dat het gezin telt. De studie suggereert dat dit fenomeen het gevolg zou kunnen zijn van een verdeling van het werk in het gezin die de loopbaan én gezondheid van vrouwen schaadt. Sinds de uitbreiding van het geboorteverlof naar tien dagen in 2002 – sinds 2023 bedraagt dat 20 dagen – daalde de arbeidsongeschiktheid van moeders in die periode met 21%. Het geboorteverlof lijkt dus te zorgen voor een betere verdeling van de huishoudelijke en gezins-
staken, maar toch is geboorteverlof voor vaders vooralsnog optioneel.

Uiteindelijk hebben al deze gebeurtenissen en “keuzes” in het leven en de loopbaan van vrouwen gevolgen voor hun pensioen. Wanneer onze Super Maria met pensioen gaat en eindelijk wat kan uitblazen, komt ze tegenover een pensioenkloof van 30% te staan. Vrouwen lopen hierdoor een groot risico om financieel afhankelijk te worden van hun echtgenoot en/of hun kinderen. Het gezinspensioen wordt namelijk meestal uitbetaald aan het gezinshoofd, en heel vaak is dit de man omdat zijn loon doorgaans nog steeds hoger ligt. Vrouwen ontvangen dus hun eigen pensioen – want ze hebben er voor bijgedragen – maar niet op hun eigen rekening. Laat staan dat het pensioenbedrag voor vrouwen in lijn ligt met een eventuele rusthuisfactuur.


-//-

De loonkloof van 21,6% tussen mannen en vrouwen wordt voor een groot deel verklaard door deeltijdwerk.

_


Aandacht voor drempels die vrouwen ondervinden

“Daarom willen wij als vakbond de aandacht vestigen op de drempels die veel vrouwen ondervinden in hun economische en financiële onafhankelijkheid.”, zegt Marte Billen, stafmedewerker gender en gelijke kansen bij de ACV Bewegingsploeg. “Sta je voor een (loopbaan)keuze? Denk dan zeker aan de impact op je socialezekerheidsrechten en je pensioen!”

marte.png

“Sta je voor een (loopbaan)keuze? Denk dan zeker aan de impact op je socialezekerheidsrechten en je pensioen!”

MARTE BILLEN

/Stap mee op 8 maart!

ACV Gender stapt ook dit jaar op Wereldvrouwendag mee in de mars in Brussel. Sluit je aan bij een lokaal initiatief voor beter werk en meer waardering. Wordt alvast lid van onze Facebookgroep ACV Gender om op de hoogte te blijven. Op www.acv-gender.be kan je steeds terecht voor onze aanbevelingen, informatie en getuigenissen.

Plus d'articles sur

gender

Articles liés publiés précédemment