close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Niet-afwerving zorgt voor niet-aanwerving

TEKST Piet Van den Bergh | ILLUSTRATIE O.darka | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

Geheid terug te vinden in elk contract tussen interimkantoor en gebruiker: clausules die de gebruiker verplichten een boete te betalen wanneer de gebruiker een interimmer vast in dienst neemt binnen de eerste 4 à 6 maanden of een equivalent aan daarin in gewerkte uren. Dergelijke niet-afwervingsclausules staan in de praktijk de vaste aanwerving van interimmers wel eens in de weg.

ZWART OP WET /

Geen akkoord met Federgon 

In de Nationale Arbeidsraad hebben we getracht om, samen met de werkgeversbank, afspraken te maken om clausules die de gebruiker verplichten een boete te betalen wanneer een interimmer vast in dienst wordt genomen binnen de eerste 4 à 6 maanden of een equivalent aan daarin gewerkte uren tot een minimum beperkt te houden. Unizo, UCM en Unisoc, de koepelorganisatie van de social profi t, stonden daarbij aan onze kant. Helaas gaf VBO niet thuis op last van Federgon, de werkgeversorganisatie van de interimkantoren. De bal ligt nu in het kamp van minister Pierre-Yves Dermagne, die aan een voorstel werkt. Op basis van de Europese richtlijn uitzendarbeid is België immers verplicht om maatregelen te nemen die niet-afwervingsclausules aan banden leggen.

Ondernemingsraad en syndicale delegatie 

De ondernemingsraad heeft het recht om geïnformeerd te worden over de niet-afwervingsclausules. Bij de jaarlijkse inlichtingen hebben de leden recht op alle informatie over de tewerkstelling van uitzendkrachten of andere werknemers die aan de onderneming ter beschikking worden gesteld. Bij deze laatste gaat het onder meer om werknemers die via projectsourcing op de bedrijfsvloer komen. Helaas zijn ook bij projectsourcing langdurige niet-afwervingsclausules schering en inslag.


-//-

Wanneer de onderneming werkt met interimmers die geen volledig uurrooster hebben, kan een lange looptijd van niet-afwervingsclausules ervoor zorgen dat goede krachten uit de boot vallen

_


Daarnaast heb je als vertegenwoordiger het recht om occasioneel inlichtingen te vragen over elementen die een impact kunnen hebben op het personeelsbeleid. Niet-afwervingsbedingen hebben die impact zeker. Wijs de onderneming op het gezamenlijke belang om dergelijke clausules zo kort mogelijk te houden. Zeker wanneer de onderneming werkt met interimmers die geen volledig uurrooster hebben, kan een lange looptijd van niet-afwervingsclausules ervoor zorgen dat goede krachten uit de boot vallen vooraleer ze vast in dienst genomen kunnen worden. Eens het gesprek daarover op gang getrokken, tracht je uiteraard afspraken te maken over de periode waarna interimmers eff ectief vast in dienst worden genomen.

Voor de syndicale delegatie staat hun bevoegdheid ter zake niet letterlijk in de tekst van cao nr. 5 in de NAR, al dient die bevoegdheid inzake de toepassing van de sociale wetgeving in de onderneming ons inziens wel zo gelezen te worden. Daarnaast kan de sectorale cao of kunnen ondernemingsafspraken expliciet bepalingen bevatten over uitzendkrachten. Zeker in de werking rond het onthaal van nieuwe (uitzend-) krachten, is het belangrijk te weten welke niet-afwervingsclausules er spelen.

Acties 

Naar aanleiding van het afspringen van de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad plannen we met de andere vakbonden nog enkele acties. Als jullie intussen ook op het terrein de druk op dit dossier houden in de ondernemingen, dwingen we deze regering om stringente regels op te leggen aan de interimsector.

Plus d'articles sur

loon interim