close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ONDERNEMING /

Nieuwe regels rond werkkledij

TEKST Laurent Lorthioir | FOTO Sergey Ryzhov | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

De regelgeving rond werkkledij werd aangepast. Vanaf 1 augustus 2023 werden de voorwaarden waaronder werknemers zelf hun werkkledij mogen reinigen, onderhouden of herstellen, namelijk gewijzigd in de Codex over het welzijn op het werk, Boek IX, Titel 3.

Wat verstaat men onder werkkledij? 

Werkkledij wordt door de werkgever verstrekt om te voorkomen dat de werknemer vuil wordt tijdens zijn normale werkzaamheden. Wanneer er een risico op vervuiling bestaat, is de werkgever verplicht om werkkledij te verstrekken aan de betrokken werknemers. Dit kan een T-shirt, jas, broek, overall, … zijn.

Wat is geen werkkledij? 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer een kledingstuk bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen een ander risico dan vuil (zoals brand- of snijwonden), wordt het niet beschouwd als “werkkledij”, zelfs als het de werknemer ook tegen vuil beschermt. 
• Uniformen en “gestandaardiseerde kledij” tenzij deze kledij ook bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich vuil maakt.

Aan welke voorwaarden moet werkkledij voldoen? 

Volgens de Codex over het welzijn op het werk moet de werkkledij: 

• alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden; 
• aangepast zijn zodat zij zelf geen risico invoert of bestaande risico’s verhoogt;
• aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en aan de geldende arbeidsvoorwaarden;
• rekening houden met de ergonomische eisen;
• aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
• vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar zijn, en aangepast aan de seizoenen.

Verplichtingen van de werkgever + afwijkingen 

De werkgever moet de werkkledij gratis ter beschikking stellen en zorgen voor de reiniging, het onderhoud, de herstelling en de vervanging ervan. Het is daarom niet toegestaan om de werknemers hiervoor een premie of vergoeding te geven. Er zijn echter twee uitzonderingen:
• een ondernemings-cao laat toe dat de werknemers zelf instaan voor de aankoop en vervanging van hun werkkledij tegen betaling van een premie of vergoeding.
• Een ondernemings-cao laat toe dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van hun werkkledij (thuis of elders) tegen betaling van een premie of vergoeding, op voorwaarde dat:
- uit een risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de werknemer, andere personen of het milieu als de werknemer deze werkkledij mee naar huis neemt;
- het comité PB en de bevoegde preventieadviseur vooraf hun advies hebben gegeven;
- de werknemers de nodige instructies hebben ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

De aankoop, vervanging, reiniging, het onderhoud of de herstelling van werkkledij mag in geen geval kosten met zich meebrengen voor de werknemer. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de premies of vergoedingen die door de werkgever worden toegekend, alle werkelijk gemaakte kosten dekken (water, elektriciteit, producten, …).

Plus d'articles sur

veiligheid preventie

Articles liés publiés précédemment