close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ZWART OP WET /

Opzeg door werknemer eenvoudiger vanaf 28 oktober

TEKST Piet Van den Bergh | FOTO Wavebreakmedia | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

Arbeiders die reeds in dienst waren voor 1 januari 2014 en zelf ontslag willen nemen, worden tot op de dag van vandaag geconfronteerd met een opzegtermijn van meer dan 13 weken. Ten opzichte van bedienden – die kortere termijnen hebben – was dit een discriminatie die we niet lieten passeren. Na advies hierover in de Nationale Arbeidsraad en het parlementaire werk, treden de nieuwe regels in werking op 28 oktober.

Hogere bedienden 

Hogere bedienden konden in bepaalde gevallen op 31 december 2013 al opzegtermijnen hebben van langer dan 3 maanden (13 weken), die ze in bepaalde gevallen behielden. Ook hierover wordt de spons geveegd: alle werknemers, arbeiders en bedienden, die zelf ontslag nemen, moeten voortaan enkel nog rekening houden met de termijnen in de bijgevoegde tabel. Simpel. Het vastklikken van oude termijnen gebeurt niet langer wanneer de werknemer zelf ontslag neemt.


-//-

ALLE WERKNEMERS, ARBEIDERS EN BEDIENDEN, DIE ZELF ONTSLAG NEMEN, MOETEN VOORTAAN ENKEL NOG REKENING HOUDEN MET DE TERMIJNEN IN DE BIJGEVOEGDE TABEL

_


Aan de regels over ontslag door de werkgever verandert er in principe niets: arbeiders en bedienden die al in dienst waren op 31 december 2013 behouden hun oude, op dat ogenblik opgebouwde opzegtermijnen, en bouwen vanaf 1 januari 2014 rechten op onder de eenvormige regels van het eenheidsstatuut. Bedienden die op 31 december 2013 een jaarloon hadden dat hoger dan 32.254 euro lag en die op dat ogenblik een geldige clausule hadden met overeengekomen opzegtermijnen, zullen zich vanaf 28 oktober (opnieuw) op deze overeengekomen termijn kunnen beroepen.

Inwerkingtreding 

De nieuwe regels treden in werking voor opzeggingen betekend vanaf 28 oktober. Concreet komt dit erop neer dat werknemers die ofwel hun aangetekende brief versturen vanaf woensdag 25 oktober of hun opzegbrief laten aftekenen door hun werkgever vanaf zaterdag 28 oktober onder de nieuwe regels vallen. We passen uiteraard ook de ACV berekeningstool tijdig aan.

tabel.png

De termijnen die vanaf 28 oktober zonder uitzondering gelden bij ontslag door de werknemer

Articles liés publiés précédemment