close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

VOOR DE GOEI /

Over werkbaar werk

TEKST Patrick Van Looveren | Foto’s Michael De Lausnay | Leestijd: 5 minuten

Op het politieke event #VoorDeGoei stonden twee thema’s centraal die grotendeels tot de Vlaamse bevoegdheden behoren: activering en werkbaar werk. Politici van de zes democratische partijen zetten hun ideeën over die thema’s uiteen en gingen daarover in gesprek met ACV-militanten. We maakten van de gelegenheid gebruik om bij militanten die op het event aanwezig waren te polsen naar hun ervaringen met werkbaar werk, en meer specifiek de re-integratie van langdurig zieken.

bva.png

De werkdruk verhoogt altijd maar

BART VAN AKEN, GEMEENTE OPWIJK

Ik werk als administratief bediende voor de gemeente Opwijk. In al die jaren heb ik de werkdruk bij de overheid alleen maar zien toenemen.

Het Vlaamse niveau schuift steeds meer taken door naar de gemeenten. Door die verschuiving gebeurt het dat mensen verschillende taken moeten combineren. In die mate dat sommigen twee voltijdse jobs tegelijk zitten te doen, wat niet werkbaar is. Je ziet het ook op andere niveaus in de administratie. De VDAB bijvoorbeeld moet steeds meer taken doen met minder volk. Wat de gemeenten betreft, zie je dat door de fusies de nabijheid voor de burger onder druk komt.

mvr.png

Werkbaarheid is belangrijk, maar werkzekerheid gaat daar aan vooraf

MARISSA VAN ROY, CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES IN GRIMBERGEN

Het aantal werknemers is enorm gedaald tegenover vorig jaar. Wat mensen hier dan ook vooral bezighoudt is hun werkzekerheid. Zal ik morgen nog werk hebben? Die ongerustheid knaagt aan je.

We zijn een distributiecentrum en maken bestellingen klaar van Caterpillar-onderdelen. Er is een doorgedreven automatisering gekomen, waardoor er nu veel meer productie gebeurt met minder volk. Waar je vroeger als orderpicker op de small parts 70 picks per uur deed, zijn dat er nu 100 à 110. Er zijn nu 470 arbeiders aan de slag, een jaar geleden waren dat er nog 600. Er worden geen interimmers meer ingeschakeld, of toch niet in grote aantallen. Mensen die ziek uitvallen, hebben schrik dat er geen job meer is voor hen als ze lang wegblijven, ook al werkt Caterpillar hard aan aangepast werk.

jh.png

Over aangepast werk moet je durven nadenken

JOHAN HEIRMAN, INEX IN BAVEGEM

Werkgevers maken zich er vaak gemakkelijk van af en zeggen al snel dat er geen aangepast werk mogelijk is voor mensen die na ziekte terugkomen.


De voorbije jaren kreeg ik af te rekenen met gezondheidsproblemen. Ik kan daardoor niet alle werk meer doen. Mijn werkgever heeft me gelukkig een aangepaste job gegeven. Werkgevers maken zich er vaak gemakkelijk van af en zeggen er is geen aangepast werk. Maar je moet daarover durven nadenken. Om armoede te bestrijden worden ervaringsdeskundigen ingeschakeld. Waarom kan dat ook niet voor langdurig zieken? Verschillende leidinggevenden hier hadden in hun directe omgeving mensen met gezondheidsproblemen en zijn waarschijnlijk mee daardoor begripvol naar werknemers die langdurig uit zijn door ziekte of een arbeidsongeval.

ndm.png

Werkbaar werk vraagt om maatregelen

NANCY DE MESMAEKER, ALDI IN GROOT-BIJGAARDEN

Ik ben winkelmanager in een Aldi-vestiging. Als we willen dat mensen het lang kunnen volhouden, dan moet je daar maatregelen voor nemen.

Werknemers doen hier alle jobs: de kassa bedienen, rekken aanvullen en poetsen. Die variatie in het werk is goed. Via de overlegorganen dringen we met de werknemersafvaardiging sterk aan op maatregelen rond werkbaar werk, bijvoorbeeld preventie rond hoe ergonomisch mogelijk heffen en tillen. Voor mensen die een tijdje uit zijn geweest is progressieve tewerkstelling mogelijk. Vacatures raken moeilijker dan vroeger ingevuld. Dat maakt ook dat er bij de directie meer aandacht is voor werkbaar werk.

jv.png

Klanten verwachten dat je volledig beschikbaar bent voor hen

JAAK VANOVERSCHELDE, INETUM-REALDOLMEN IN HUIZINGEN

Het aantal langdurig zieken is relatief beperkt. In het Comité PB werken we dan ook hard aan preventie. De werkgever staat daar open voor.


1100 mensen zijn aan de slag in ons softwarebedrijf. Klanten verwachten dat je voltijds 5 dagen per week, dus niet deeltijds voor hen beschikbaar bent. Dat maakt het moeilijk om progressieve tewerkstelling te voorzien als je terugkeert. In ons bedrijf moet je ook permanent opleidingen volgen en mee zijn met de nieuwste technologieën en software. Dat maakt dat vooral 55-plussers al eens moeilijkheden hebben om bij te blijven. Dat zorgt voor stress bij hen en maakt het werk minder werkbaar.

lc.png

Voldoende volk op de werkvloer hebben is ons groot probleem

LUT CROMPHOUT, JAN PORTAELS ZIEKENHUIS IN VILVOORDE

In een ziekenhuis zit je met onregelmatige shiften en weekendprestaties. Het personeelstekort maakt er de werkorganisatie en werkbaarheid niet makkelijker op.

We moeten soms bedden sluiten, omdat we onvoldoende mensen beschikbaar hebben. Zoals meer en meer in de zorg, lopen hier ook freelancers rond. Die werken op hun voorwaarden en op de uren die zij willen. Het vaste personeel moet zich aanpassen en flexibel opstellen. De combinatie van werk met gezin en vrije tijd is voor hen dan ook niet makkelijk. De re-integratie van langdurig zieken verloopt hier vrij goed. Er wordt tijdens de afwezigheid contact gehouden. Mensen kunnen terug progressief aan de slag of tijdelijk op een andere dienst als dat beter is. Bij die re-integratie-dossiers worden we als vakbond betrokken.

Articles liés publiés précédemment