close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

KORTJES /

Syndicale overwinningen: gerechtelijk betogingsverbod afgevoerd en platformwerkers Deliveroo erkend als loontrekkenden

17 JANUARI 2024

/ Syndicale overwinning: gerechtelijk betogingsverbod definitief afgevoerd!

Het wetsontwerp van oud-minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is definitief van tafel. Dit wetsontwerp beoogde een bijkomende straf op te nemen – namelijk een betogingsverbod – in geval van veroordeling voor bepaalde misdrijven gepleegd tijdens protestovereenkomsten. De plenaire vergadering van het federaal parlement stemde eindelijk in met de eis die vakbonden en middenveldorganisaties al maandenlang stellen: de volledige intrekking van deze vrijheidsbeknottende maatregel. Onze acties die we sinds juni 2023 hebben gevoerd, hebben dus geloond!//

Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties

/ Is een zakenbankier echt 250 keer meer waard dan een thuisverpleger?”

“Ik ben niet tegen een bepaalde mate van inkomensongelijkheid, maar wel als die grenzeloos is. We moeten als samenleving het gesprek aangaan over wat onaanvaardbare rijkdom is. De allerrijksten op aarde ondermijnen de democratie en richten met hun levensstijl enorme ecologische schade aan.”, zegt de econoom en politiek filosoof Ingrid Robeyns. Ze pleit voor een bovengrens op individuele rijkdom.//

/ Platformwerkers Deliveroo worden als loontrekkenden beschouwd

Platformwerkers van Deliveroo zijn loontrekkenden. Dat besliste het Arbeidshof in Brussel in de zaak rond maaltijdbezorgers van Deliveroo. Het platform voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden om het stelsel van de deeleconomie toe te passen op zijn koeriers. Gezien het vermoeden dat van toepassing is op de transportsector, moeten de koeriers van Deliveroo als loontrekkenden worden aangegeven. Het platform moet de sociale bijdragen betalen waardoor de koeriers toegang krijgen tot sociale rechten. ACV United Freelancers is blij met dit arrest. “We zien eindelijk rechtvaardigheid voor de koeiers. Nu hebben ze eindelijk recht op betaalde vakantie, op loon tijdens ziekte en zijn ze beschermd tegen arbeidsongevallen”, zegt verantwoordelijke Martin Willems.//

/ Infoavonden voor grensarbeiders in Nederland

Het ACV organiseert drie infoavonden voor mensen die werken in Nederland en wonen in België. Met info over thuiswerk, pensioenen, ziektewetgeving, belastingen, verloven, …

• 31 januari 19 u. – Korte Begijnenstraat 20 – 2300 Turnhout
• 1 februari 19.30 u. – Kerkstraat 67 – Sint-Gillis-Waas
• 6 februari 19.30 u. – De Burg 36 – 3930 Hamont//

/ 3.000

Er was al heel wat te doen rond de nieuwe strategie bij De Lijn rond de ‘basisbereikbaarheid’. Ruim 3.000 haltes in Vlaanderen verdwijnen, wat overeen komt met ongeveer een op de zes haltes. Minister Lydia Peeters reageerde dat “alle klachten worden gebundeld en we continu zullen bijsturen.” //