close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Verhoging sociale uitkeringen op 1 juli 2023

TEKST Chris Serroyen | Illustratie VectorMine | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Op 1 juli 2023 verhogen een hele reeks sociale uitkeringen ingevolge de aanhoudende druk van het ACV om ook voor 2023-2024 welvaartsverhogingen (boven index) te voorzien. De geplande verhogingen op een rijtje.

ACTUEEL /

Tijdelijk werklozen

• Verhoging minimum: + 3,5%. Dat is een verhoging met 55,85 euro bruto voor wie een volledige maand tijdelijk werkloos is.
• Verhoging berekeningsplafond: + 1,1%. Dat is een verhoging van de maximumuitkering met 22,87 euro bruto per maand.

Uitkeringen volledig werklozen (incl. SWT en brugpensioen)

• Verhoging minima en forfaitaire uitkeringen: + 1,3% (ongeacht de gezinssituatie). Dat betekent voor gezinshoofden een verhoging met 21,45 euro bruto per maand en voor alleenstaanden 17,38 euro. Voor samenwonenden is het aantal euro’s afhankelijk van de werkloosheidsduur.
• Verhoging inschakelingsuitkeringen schoolverlaters (met inbegrip van de beschermingsuitkeringen voor niet-toeleidbaren die hun inschakelingsuitkering verliezen):
- Gezinshoofden: + 3,5%
- Bevoorrecht samenwonenden: + 3,5%
- Alleenstaanden: + 2,4112%
- Gewone samenwonenden + 2%
• Verhoging RVA-forfaits voor jeugdvakantie, seniorvakantie, mantelzorgers en onthaalouders: +2,4112%
• Verhoging berekeningsplafonds: + 1,1% (behalve voor SWT’ers die net als vorige rondes met 1% stijgen). Dit geldt ook voor wie al werkloos is.

Zieken en invaliden

• Verhoging minima
- Regelmatige werknemers met gezinslast: + 2,5%
- Alleenstaande regelmatige werknemers: + 2%
- Samenwonende regelmatige werknemers: + 2%
- Onregelmatige werknemers: + 2% 
• Verhoging oudere invaliditeitsuitkeringen boven het minimum
- Uitkeringen die in 2018 zijn ingegaan: + 2%
- Uitkeringen die vóór 2008 zijn ingegaan: + 0,95%
- Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: + 2,5%

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

• Verhoging minima en forfaits: + 2%
• Herwaardering oudere uitkeringen boven minimum: zelfde scenario als voor invaliden
• Verlaging sociale bijdrage voor wie uitkering cumuleert met pensioen: van 4,45% naar 3,35%

Pensioenen

• Verhoging minimumpensioen: + 2%. Dat is een verhoging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 40,91 euro voor een gezinspensioen.
• Herwaardering oudere pensioenen boven minimum:
- Pensioenen ingegaan in 2018: + 2%
- Pensioenen ingegaan vóór 2008: + 1,2%

Extra voor alleenstaande ouders

• Uitkering thematisch verlof voor zorg van kind: + 1,2%
• Uitkering bij 1/5-tijdskrediet voor zorg van kind: + 1,2%

Gerechtigden op sociale bijstand

• Leeflonen en IGO voor bejaarden: + 2%
• Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT): + 2,2%

Plus d'articles sur

sociale uitkeringen