close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ZWART OP WET /

Voor het eerst werkgever veroordeeld wegens ontbreken van beleid rond ongewenst gedrag

TEKST Laurent Lorthioir | Foto Krakenimages | 17 JANUARI 2024 | LEESTIJD: 2 MINUTEN

Voor het eerst werd in ons land een werkgever veroordeeld wegens discriminatie omdat hij geen adequaat beleid tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag had gevoerd. Het bedrijf beschikte onder meer niet over een effectief preventiebeleid, en daarnaast werden ook de slachtoffers niet goed beschermd.

De wetgeving inzake welzijn op het werk omschrijft een hele reeks verplichtingen voor de werkgever om ongewenst gedrag te voorkomen. Elk bedrijf moet over een interne procedure beschikken waarin gedetailleerd beschreven staat welke stappen een werknemer die zichzelf als slachtoffer van bijvoorbeeld seksuele intimidatie ziet, moet volgen. Daarnaast is de werkgever ook verplicht om een psychosociale risicoanalyse uit te voeren. Deze analyse moet rekening houden met gender: de risico’s moeten zowel vanuit het oogpunt van mannen als vrouwen gebeuren.

Onze militanten melden ons vaak dat deze verplichtingen niet worden nageleefd door de werkgever. Het bedrijf beschikt niet over een interne procedure, of ze wordt niet toegepast; de analyse van de psychosociale risico’s bevat geen gendergerelateerde nuances; de getroffen preventiemaatregelen zijn niet adequaat, en ga zo maar door. Nog ernstiger, zoals hier het geval was, is dat het slachtoffer niet beschermd werd tegen represailles. En jammer genoeg is dit voorbeeld geen unicum: de getuigenissen van slachtoffers van intimidatie die nadien nog te maken krijgen met pesterijen, zijn legio.

-//-

“Dit vonnis mag gerust historisch genoemd worden en vormt een belangrijk precedent” Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

_

Precedent

Naar aanleiding van deze zaak besloot het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen juridische stappen te ondernemen tegen de werkgever wegens discriminatie, en won het de zaak ook. Dit betekent dat een werkgever die zijn verplichtingen (in termen van het voorkomen van seksuele intimidatie) zoals bepaald in de welzijnswetgeving niet naleeft, niet enkel inbreuken pleegt tegen die wet, maar ook tegen de antidiscriminatiewetgeving. “Dit vonnis mag gerust historisch genoemd worden en vormt een belangrijk precedent”, legt het Instituut uit. “Ondernemingen die geen beleid hebben rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, daar niet transparant over communiceren of het niet goed uitvoeren, overtreden de discriminatiewetgeving. De werkgever creëert immers geen context waarin vrouwen kunnen rekenen op een veilige werkomgeving, waardoor zij niet op dezelfde manier toegang krijgen tot werk als mannen. En dat wordt vanuit juridisch oogpunt als discriminatie beschouwd.”

De Arbeidsrechtbank eiste van de werkgever dat hij een hele reeks maatregelen nam om een einde te maken aan grensoverschrijdend seksueel gedrag in het bedrijf. Voor onze vakbondskernen is dit waardevolle informatie, aangezien het hen een erg concreet én onbetwistbaar argument biedt om hun werkgever te overtuigen en – indien nodig – te dwingen een effectief preventiebeleid rond grensoverschrijdend seksueel gedrag door te voeren én te respecteren.

Articles liés publiés précédemment