close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB juli en augustus

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet // ILLUSTRATIE Eames Bot // 24 JUNI 2024 // LEESTIJD: 5 minuten

Tijdens de zomermaanden zijn er vaak heel wat meer jobstudenten en interimmers aan de slag dan tijdens de rest van het jaar. Ga na of de nodige maatregelen werden genomen voor het onthaal van deze tijdelijke arbeidskrachten.

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: Ga na of de gemaakte afspraken werden nagekomen binnen de vooropgestelde termijnen en of bepaalde punten opnieuw moeten worden besproken.

Bespreking maandverslag interne dienst PB: discussie na toelichting door preventieadviseur die interne dienst leidt. Je moet het verslag, samen met de oproeping voor de vergadering minstens 8 dagen op voorhand krijgen.

Jaarlijks actieplan 2024: stand van zaken.

Temperaturen: Tijdens de zomermaanden kunnen de temperaturen hoog oplopen en dat kan invloed hebben op de arbeidsomstandigheden. Zie er op toe dat de afgesproken maatregelen onmiddellijk worden toegepast wanneer het te warm wordt. Als zich toch nog problemen voordoen, bespreek de maatregelen dan opnieuw en pas ze aan om in de toekomst zulke problemen te vermijden.

Veiligheidsonthaal met nadruk op onthaal van tijdelijke werkkrachten zoals interimmers en jobstudenten: De werkgever staat in voor het onthaal van nieuwelingen en geeft de nodige informatie, instructies en vorming over de risico’s en de preventiemaatregelen. Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor jongeren, jobstudenten of interimmers. Het Comité PB heeft als opdracht de maatregelen op het vlak van onthaal uit te werken en in toepassing te brengen (Codex, art. II. 7-5).

/Ondernemingsraad

Binnen de 2 maanden na de sociale verkiezingen en minstens 15 dagen voor de OR-vergadering moeten de leden van de OR schriftelijk de economische en financiële informatie (EFI) ontvangen met betrekking tot de laatste 5 jaar. Er moet een speciale vergadering van minstens 8 uur worden gewijd aan de bespreking van deze basisinformatie. De bedrijfsrevisor moet deze informatie certificeren en aanwezig zijn op de speciale vergadering.

Trimestriële EFI en informatie over de evolutie van de tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor aanwervingen en ontslagen (cao nr. 9).

Voor de vergadering van augustus zijn wettelijk geen verplichte agendapunten voorzien. Als de ondernemingsraad toch samenkomt, kan ze elk sociaal, economisch of financieel onderwerp dat de onderneming aanbelangt op de agenda zetten, zoals het onthaal van nieuwe werknemers, met bijzondere aandacht voor de werknemers die tijdelijk aan de slag gaan tijdens de zomermaanden (interimmers en jobstudenten). Zie erop toe dat die de nodige informatie krijgen om hun integratie in de onderneming te bevorderen. Een aantal zaken moeten al op de eerste dag gecommuniceerd worden. Ze moeten ook een kopie krijgen van het arbeidsreglement.

/WELZIJN OP HET WERK

Wat is je welzijnsscore?

In het najaar moet het globaal preventieplan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. Dit alles in voorbereiding van de bespreking van het jaarlijks actieplan voor 2025. Een goed moment du...

Lire plus

/MAAK PLANNING OPLEIDING OP

Een toelichting bij de agendapunten voor de vergaderingen van het Comité PB en de ondernemingsraad van september vind je op www.vakbeweging.be in aanvulling van dit artikel. Wat je in september zeker moet agenderen is de plannin...

Lire plus

/EFI IN DE OR

Schakel bedrijfsrevisor in om basisinformatie EFI beter te begrijpen

De bedrijfsrevisor certificeert de economische en financiële informatie (EFI), maar heeft ook als taak om deze informatie op een begrijpelijke manier toe te lichten in de ondernemingsraad. De bedrijfsrevisor heeft dus een pedagogische rol ten aanzien van de personeelsvertegenwoordigers, zowel tijdens de OR-vergaderingen als tijdens de voorbereidende vergaderingen. Stel hem of haar – indien mogelijk – je vragen vooraf, zodat hij/zij zich goed kan voorbereiden. Aarzel niet om de bedrijfsrevisor uit te nodigen voor de voorbereidende vergadering zonder de werkgever.

Meer info: https://www.hetacv.be/militant/themas/efi, met onder meer een brochure met 24 praktische tips.

Plus d'articles sur

agenda OR-Comité PB

Articles liés publiés précédemment