close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

U VRAAGT, WIJ DRAAIEN /

Wat te doen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid tijdens je verlof?

24 JUNI 2024 // LEESTIJD: 2 MINUTEN

Stel dat je tijdens je vakantie je hoge haag een snoeibeurt geeft, maar je dondert van de ladder en breekt je enkel. Hoe zit het dan met je verdere vakantiedagen? Ben je die kwijt of kan je die op een later moment opnemen?

piet.png

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV

Je resterende wettelijke vakantiedagen worden dan voor de duur van je ziekte-attest geannuleerd zodat je ze op een later moment kan opnemen. Op die manier behoudt iedereen het recht op 4 weken vakantie per jaar. Let wel: het gaat om arbeidsongeschiktheid tijdens je wettelijke jaarlijkse vakantiedagen, dus niet om anciënniteits- of ADV-dagen.

Wat te doen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid tijdens je verlof?

• Verwittig meteen je werkgever en geef je verblijfsadres door als je op dat moment niet thuis bent.

• Dien een doktersattest in.

• Ben je op reis? Dan kan je gebruik maken van de modeldocumenten voor een ziekteattest (beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) op www.hetacv.be/vakantie

Wat als ik mijn vakantie niet op tijd kon opnemen?

Als je je vakantie niet tijdens het vakantiejaar kon opnemen door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof of adoptieverlof, dan kan je de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen tot 2 jaar na het vakantiejaar overdragen. Opgelet: je vakantiegeld voor deze dagen wordt wel al uitbetaald in de maand december van het lopende vakantiejaar (bedienden) of in de loop van mei-juni van het volgende vakantiejaar (arbeiders). Dat betekent dat je geen loon ontvangt op het moment waarop je de vakantie inhaalt.

Plus d'articles sur

vakantie ziekte

Articles liés publiés précédemment