close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Werknemers met leercontract beter beschermd

TEKST Nelis Jespers | ILLUSTRATIE ONYXprj | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Op de Internationale Arbeidsconferentie keurden de 187 lidstaten en de sociale partners op vrijdag 23 juni een nieuwe internationale arbeidsnorm goed. De norm kreeg de naam ‘The Quality Apprenticeship Recommendation’ en geeft de lidstaten richting in het beleid en bij de ontwikkeling van systemen van alternerend leren en werken.

ACTUEEL /

Voor België gaat het om leerlingen duaal leren en leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs. Die leerlingen combineren een studie op school met beroepsgericht werkplekleren. Internationaal is nu afgesproken dat zij in gelijkaardige systemen over de hele wereld, recht moeten hebben op onder andere sociale zekerheid, vakantie, en een eerlijke vergoeding.

Fatsoenlijke contracten

In heel wat landen vinden we dergelijke leercontracten vooral in het informele arbeidscircuit, in moeilijke omstandigheden en vanaf een te jonge leeftijd. De norm moet lidstaten dan ook bijstaan en handvaten bieden om de strijd tegen kinderarbeid op te voeren en werkpleklerende jongeren toegang te geven tot fatsoenlijk werk en volwaardige contracten. Het is na de goedkeuring van de arbeidsnorm aan de Internationale Arbeidsorganisatie om daar op toe te zien en er verder werk van te maken.

Het ACV benadrukte in de besprekingen de internationale kinderrechten en de kwetsbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt. Fundamenteel is dat systemen van alternerend leren en werken naast degelijke arbeidsbescherming ook kwaliteitsvol onderwijs, een goede begeleiding, duidelijke leerdoelstellingen en voldoende vrije tijd bieden. Omdat jongeren het vaak moeilijk hebben om voor zichzelf op te komen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt, bevat de norm ook clausules rond mentorschap, en de toegang tot effectieve klachtensystemen.

Het ACV en de internationale vakbond zijn zeer tevreden met de tekst. Die bewijst dat het sociaal overleg ook op internationaal niveau allesbehalve dood en begraven is.