Tika

NIEUWS EN BOEIENDE VERHALEN UIT DE SECTOREN MARITIEM - LUCHTVAART - SPOOR - WEGVERVOER - LOGISTIEK - POST - TELECOM - CULTUUR - DIAMANT

Tika is het driemaandelijks ledenmagazine van ACV-Transcom  |  Redactieadres: Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel  |  E-mail redactie: tika-nl@acv-csc.be

Gevaert Graphics, Potterierei 47, 8000 Brugge - info@digizine.online