close

Heb je zelf iets te melden?

SHORTCUT /

Kortgeknipt nieuws

antwerpen.png

/ Zo gezegd

Foto - UAntwerpen

“Werkende mensen hebben het doorgaans merkelijk beter in landen waar vakbonden sterk staan. In landen waar vakbonden zwak staan, is de ongelijkheid groter. (…) Rationeel gesproken zou iedereen die moet werken voor de kost, lid moeten zijn van een vakbond.”

Ive Marx, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, in De Standaard//

/ Nieuwe functieclassificatie koppelt chauffeurslonen aan jobinhoud

Foto - Vincent Vanden Bossche

Sinds 1 januari geldt een nieuwe functieclassificatie voor alle chauffeurs die actief zijn in het wegtransport. De oude indeling op basis van het laadvermogen van het voertuig waarmee men rijdt, is vervangen door een classificatie die onder meer rekening houdt met het aantal leveringsadressen per dag, de complexiteit van het laad- en losproces en het type rijbewijs dat men nodig heeft. Een aantal chauffeurs zag hun loon hierdoor stijgen.

De oude functieclassificatie ontstond meer dan vijftig jaar geleden en strookte al geruime tijd niet meer met de sterk geëvolueerde en ook lastiger geworden job van chauffeur. Het sectoraal protocolakkoord 2011-2012 vormde de aanzet voor een actualisering, maar de nieuwe indeling die daarop door een gespecialiseerd bureau werd uitgewerkt, bleef nog tien jaar dode letter. De sociale partners slaagden er al die tijd niet in om een akkoord te sluiten over de koppeling van de nieuwe functieclassificatie aan de loonschalen. Volgens de eerste berekeningen van de werkgevers zou tachtig procent van de chauffeurs in een lagere schaal terechtkomen, terwijl er voor de vakbonden geen enkele chauffeur aan loon mocht inboeten. Pas in 2022 raakten beide partijen het eens in dit dossier.

De nieuwe functieclassificatie bepaalt op basis van tien criteria of een chauffeur in looncategorie 1, 2, 3 of 4 thuishoort. De inschaling gebeurt door de werkgever, maar de betrokken chauffeur kan hiertegen in beroep gaan.//

/ Oproep

De NMBS lanceerde onlangs een nieuwe anti-agressiecampagne omdat het spoorwegpersoneel steeds meer met agressie te maken krijgt. Een trend die helaas ook in andere sectoren merkbaar is. De Tika-redactie wil lezers die in het kader van hun job het slachtoffer zijn geworden van agressie uitnodigen om – eventueel anoniem – hun verhaal te doen.

Je kan je getuigenis mailen naar tika-nl@acv-csc.be.//

/ ACV indexeert ledenbijdrage

Foto - Mathieu Stern

Door de hoge inflatie zag ook het ACV haar kosten de afgelopen maanden fors toenemen. “Een stijging die ons ertoe dwong om de ledenbijdrage op 1 januari te indexeren”, meldt het nationaal bestuur. De organisatie beseft dat deze beslissing “geen aangenaam nieuws” is, maar beklemtoont tezelfdertijd dat de geïnde bijdragen het mogelijk maken om te blijven strijden voor de rechten van alle ACV-leden. Dat is “meer dan ooit nodig”, luidt het nog, onder meer refererend aan de discussie over het behoud van de automatische loonindexering.//

/ Proximus slorpt Scarlet helemaal op

Het in 2008 door het toenmalige Belgacom overgenomen Scarlet bleef meer dan veertien jaar als een aparte juridische entiteit bestaan, maar aan die periode is op 1 oktober 2022 een einde gekomen. Proximus – zoals Belgacom tegenwoordig heet – slorpte het bedrijf helemaal op. Enkel de merknaam Scarlet blijft behouden.

Het Scarlet-personeel hoorde voor het eerst over het plan om hun bedrijf te integreren binnen Proximus tijdens een bij­­zon­dere ondernemingsraad op 14 december 2021. Een plan met als doel om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van het low-cost marktsegment en om de geambieerde groei te kunnen realiseren. Op concrete informatie over de gevolgen van dit plan voor het personeel was het in eerste instantie wachten tot na de effectieve integratie, maar door een ad-hoc werkgroep op te richten, met daarin alle betrokken partijen, kon een en ander toch al eerder worden besproken. Het resultaat van die gesprekken diende ook als basis voor het sociaal overleg in het najaar.

Na de goedkeuring van het toekomstplan door het paritair comité werden de betrokken medewerkers persoonlijk ingelicht over hun nieuwe functietitel en de aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden, die op 1 januari ingingen.//

/ 35.076

35.076 Thuis-fans ondertekenden een petitie tegen de uitbesteding van de populaire Eén-soap aan een extern productiehuis. Toch besliste de VRT-directie dat de productie van Thuis op 1 januari 2023 in handen van het private productiehuis Eyeworks kwam. //

/ Uitbreiding flexi-jobs maakt tewerkstelling in cultuursector nog onzekerder

Foto - Shutterstock

De federale regering besliste tijdens de begrotingsbesprekingen in oktober om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar de cultuursector. Onbegrijpelijk, reageren de cultuurvakbonden, die ook nog altijd struikelen over de “zorgwekkende” tekst met betrekking tot de zogenaamde ‘kunstwerkuitkering’. “De regering beloofde een beter statuut voor de werknemers uit de cultuursector en komt uit bij de invoering van flexi-jobs”, klinkt het.

“Flexi-jobs betekenen een eindeloze opeenvolging van contracten van bepaalde duur – die dus geen werkzekerheid bieden, een onstabiel en niet-gegarandeerd loon – en dus geen inkomenszekerheid, een brutoloon onder het sectorale minimumloon dat op zich al erg laag is, onstabiele en onvoorspelbare werktijden, geen dubbele vakantietoeslag, enzovoort. Terwijl er juist nood is aan stabiele jobs en langere contracten”, beklemtonen de cultuurvakbonden.

De vakbonden betreuren al langer dat zij onvoldoende werden betrokken bij de discussie rond het kunstenaarsstatuut. En hun ontgoocheling is niet minder groot nu het statuut van de werknemers in de cultuursector “zonder enig overleg opnieuw wordt ondergraven”. //

/ KIMTERESSANT

cartoon