close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

IN DE KIJKER /

"Jongeren hebben nood aan betaalbaar openbaar vervoer"

Tekst Patrick Van Looveren | Foto Jeunes CSC | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 2 minuten

/BRUSSEL 1.02.2024

Studenten verkleed als ‘bourgeois’ die feest vierden met ‘champagne’ bezetten een treinwagon en spoorden van Brussel-Zuid naar Brussel-Noord. Met de actie klaagden ze aan dat het nemen van de trein een luxe is geworden voor jongeren.

De actie werd gedragen door de jongerenvakbonden van ACV en ABVV, samen met de Franstalige studentenkoepel FEF. De dag van de actie – 1 februari – was niet willekeurig gekozen. Op 1 februari verhoogde de NMBS zijn tarieven met 5,6%, na een eerdere forse prijsverhoging van 9% een jaar geleden. “In een tijd waarin de werkonzekerheid voor jongeren toeneemt en de inflatie hard toeslaat, is de nood aan betaalbaar openbaar vervoer dringend”, zegt Joke Vrijs, stafmedewerker van Jong ACV. “We stellen vast dat heel wat jongeren steeds meer uren werken om hun studies, hun kot, hun vervoer te kunnen betalen. Deze tariefverhoging komt dan ook hard aan. Volgens een enquête van de FEF bij studenten in Franstalig België geeft bijna één op vijf studenten meer dan 500 euro per jaar uit aan vervoer. Onkosten voor verplaatsingen naar een stageplaats worden bijvoorbeeld niet vergoed. De beslissing om de tarieven te verhogen druist ook in tegen de klimaatdoelstellingen die België centraal zou moeten stellen. Je verwacht van de overheid dat ze duurzame mobiliteit aanmoedigt en dus betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer garandeert. We pleiten voor de invoering van één studentenpas van 12 euro per jaar voor al het openbaar vervoer in België op basis van statuut en zonder leeftijdsgrens, zoals dat al wordt toegepast in Brussel door de MIVB. Jongeren moeten tijdens hun studies zo vrij mogelijk kunnen reizen met het openbaar vervoer, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken of ze dat wel kunnen betalen.”

Jong ACV geeft stagiairs de kans om hun vervoerskosten tijdens de stage terug te winnen. Ken je een stagiair? Laat ze de enquête van Jong ACV invullen om kans te maken op deze mooie prijs!

Ook interessant