close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ACTUEEL /

Europees voorstel voor hervorming begrotingsregels moet worden bijgestuurd

TEKST Renaat Hanssens | Foto Symbiot | 15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

De nieuwe Europese begrotingsregels staan investeringen en sociaal beleid in de weg. Het ACV en de andere vakbonden in Europa komen op 13 december op straat om een bijsturing af te dwingen. Laat mee je stem horen!

Toen de COVID-19-crisis uitbrak was het voor de Europese Commissie meteen duidelijk dat die crisis niet kon worden aangepakt met de bestaande strenge begrotingsregels. Die werden dan ook tijdelijk opgeschort. In november 2022 kwam de Commissie dan met een nieuw voorstel. Dat houdt op het eerste zicht heel wat verbeteringen in. Zo maakt het komaf met de absurde regel dat een lidstaat het gedeelte van zijn schuld dat boven de 60% van het BBP uitstijgt, ieder jaar met een twintigste moest verminderen. Die regel dwong lidstaten met een heel hoge overheidsschuld tot een wurgend besparingsbeleid dat de economische groei helemaal dreigde te fnuiken. In de plaats stelde de Commissie voor dat lidstaten met een schuld groter dan 60% van het BBP die schuld na een aanpassingsperiode van 4 tot 7 jaar “op een dalend traject moeten brengen”. Hardliners in de Raad van Ministers willen die ontwerpregels van de Commissie evenwel aanscherpen. Volgens een berekening van het Belgische Planbureau zouden die ons land – afhankelijk van de gekozen aanpassingsperiode (vier of zeven jaar) – een inspanning kosten van 4% van het BBP over 4 jaar (24 miljard euro) of 4,8% van het BBP over 7 jaar (28,8 miljard euro).

Een cruciale fout

Waar de Commissie niet aan tornt is de (willekeurige) 60%-regel voor de overheidsschuld. Die wordt niet afgeschaft. Een cruciale fout. In een periode waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om onze economie CO2-neutraal te maken, is dit geen slimme keuze. Ook als vakbonden zijn we ervan overtuigd dat onze begrotingstekorten kleiner moeten worden om de schuld beheersbaar te houden. Maar dat zal niet lukken door onze economie dood te knijpen met een superstreng besparingsbeleid dat noodzakelijke investeringen in de weg staat. Hopelijk kunnen we de Belgische politici ervan overtuigen dat de plannen voor nieuwe begrotingsregels grondig moeten worden bijgestuurd, zodat België het been stijf houdt in de Europese Raad van Ministers.

/Stabiliteits- en groeipact: wat is dat ook alweer?

Bij de oprichting van de Europese Monetaire Unie en de invoering van de euro door het Verdrag van Maastricht in 1992 werden Europese begrotingsregels ingevoerd. Het begrotingstekort mag niet meer dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedragen en de overheidsschuld mag de drempel van 60% van het BBP niet overschrijden. Met de afsluiting van het Stabiliteits- en Groeipact in 1997 werden geleidelijk aan strengere én heel complexe regels toegevoegd.

Meer artikels over

europa

Ook interessant